Generalni direktor ZZZS-ja Marjan Sušelj je po sestanku poudaril, da zavod ne želi na kakršen koli način zmanjševati kompetence zdravnikov. Foto: BoBo
Generalni direktor ZZZS-ja Marjan Sušelj je po sestanku poudaril, da zavod ne želi na kakršen koli način zmanjševati kompetence zdravnikov. Foto: BoBo

Zdravnike so razburile spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, s katerimi bo po 13. oktobru pravica predpisovanja receptov za osebno rabo nekoliko omejena. Zdravniki bodo sicer še vedno upravičeni do 30 receptov letno za osebno rabo, vendar bodo ti neobnovljivi.

Na novo je določen tudi statusni pogoj zdravnika, ki je vezan na opravljanje zdravstvenih storitev javne zdravstvene službe in na opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi s ključnimi institucijami v zdravstvenem sistemu ali z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kjer zdravniki opravljajo delo s področja medicinskega izvedenstva.

Generalni direktor ZZZS-ja Marjan Sušelj je po sestanku poudaril, da zavod ne želi na kakršen koli način zmanjševati kompetence zdravnikov. "Nasprotno, iščemo rešitve, kako bi tiste, ki so v slovenskem zdravstvenem sistemu, čim učinkoviteje vključili v zdravljenje bolnikov, saj zdravnikov primanjkuje," je dejal.

Po njegovih besedah so s predstavniki zdravniške zbornice govorili predvsem o tem, kako bi specializante in tiste, ki so v sekundariatu že opravili strokovni izpit, vključili ne samo v zdravljenje bolnikov, ampak jim tudi omogočili uporabo osebnih receptov.

To bi jim po dogovoru z zbornico omogočili le, če bodo v registru zdravstvenih delavcev zavoda imeli zanesljive podatke, kdo je do takih receptov upravičen, da ne bi bilo anomalij.

Slabe izkušnje v preteklosti
V preteklosti so namreč imeli nekaj slabih izkušenj, ko so šli recepti za nenamensko porabo in pretirano predpisovanje določenih zdravil, kar po Sušljevem opozorilu ni ne v interesu zdravnikov ne plačnika, še manj pa v interesu javnih sredstev.

Pravico predpisovanja osebnih receptov naj bi razširili tudi na vse zdravnike, ki imajo že zdaj možnost predpisovanja osebnih receptov, torej na zdravnike, vključene v javno zdravstveno mrežo.

Zbornica pa se je po besedah predsednice Zdenke Čebašek-Travnik obvezala, da bo pripravila predlog spremembe spornega člena pravil in spremembe argumentirala, nato pa se bodo z vodstvom ZZZS-ja ponovno sešli, da bi se "izognili presenečenjem", ko se bo na ZZZS-ju začel postopek spremembe pravil.

Na zbornici še pričakujejo, da bodo pravila ustrezno spremenjena v enem letu. Z načrtovanimi spremembami bi lahko okoli 3.100 zdravnikov, ki bodo tako po podatkih zbornice po 13. oktobru imeli omejeno pravico predpisovanja osebnih receptov, zmanjšali na približno 1.000, je še napovedala Čebašek-Travnikova.