Zaradi nepravilnosti, ki jih je v nadzoru ugotovila tudi zdravstvena zavarovalnica, je Valdoltra že plačala kazen. Foto: MMC RTV SLO
Zaradi nepravilnosti, ki jih je v nadzoru ugotovila tudi zdravstvena zavarovalnica, je Valdoltra že plačala kazen. Foto: MMC RTV SLO

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je končal nadzor sistema čakalnih vrst v izbranih bolnišnicah. Začel ga je na podlagi poročila Komisije za preprečevanje korupcije, ki je pred letom dni v Ortopedski bolnišnici Valdoltra ugotovila preskakovanja čakalnih vrst in zahtevala nadaljnje ukrepe.

V enem izmed zahtevnejših nadzorov je koprska enota zdravstvene zavarovalnice pregledala desetino pacientov, ki so jim v letu 2013 v Valdoltri operirali kolk ali koleno. Še posebej so jih zanimali bolniki, ki so bili operirani v roku 90 dni, torej hitro, čeprav so imeli na napotnici oznako redno.

Zakaj so nekateri imeli prednost?
Bolnišnica za 37 primerov ni znala pojasniti, zakaj takšna prednost, je povedala vodja koprske enote Damjana Jelačin Ivanovič: "Za primere prednostno obravnavanih oseb, ki jih ni bilo mogoče utemeljiti, smo izrekli pogodbene kazni. Višina kazni je znašala 14.800 evrov in v celoti je bolnišnica to kazen že poravnala."

Nadzor je pokazal tudi sistemske pomanjkljivosti: "Ni povsem jasno, ali se vodi en čakalni seznam za eno vrsto operacij, recimo za operacije kolkov, za celotno bolnišnico ali za posamezne zdravnike."

Postopek, kako zapolniti izpraznjene termine operacij, v Valdoltri ni bil opredeljen: "To pomeni - če pacient ne pride, iz zdravstvenih ali katerih koli drugih razlogov - kdo pride naslednji na vrsto? Tako se je marsikdaj zapolnilo tudi s kom, ki je bil mogoče na repu vrste."
Sprejeli pravilnik, a še ni popoln
V Valdoltri pojasnjujejo, da so pred dobrim letom sprejeli pravilnik o vodenju čakalnih seznamov, ki pa mu manjkajo nekatere priloge. Teh pa naj ne bi bilo bilo mogoče urediti zaradi osmih zunanjih nadzorov in preiskav, ki potekajo v bolnišnici. Priznavajo tudi, da so sprejeli ukrepe, da bi očitane jim prekrške preprečili, a da izvedba vseh še ni končana.

Tjaša Škamperle, Radio Koper