Odhodki UKC-ja so septembra lani znašali 324,4 milijona evrov in so bili za 4,7 odstotka nižji od realizacije leto prej, prihodki pa so znašali 317,9 milijona evrov in so bili 4,1 odstotka nižji kot leta 2012. Foto: BoBo
Odhodki UKC-ja so septembra lani znašali 324,4 milijona evrov in so bili za 4,7 odstotka nižji od realizacije leto prej, prihodki pa so znašali 317,9 milijona evrov in so bili 4,1 odstotka nižji kot leta 2012. Foto: BoBo


To je povedal svetu zavoda na današnji seji, kjer so obravnavali tudi lansko poslovanje kliničnega centra.

Rezultati poslovanja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana od januarja do septembra lani kažejo, da je imel klinični center izgubo dobrih šest milijonov evrov. Vrhunec je po seji za STA povedal, da je izguba posledica tega, da so v UKC-ju obravnavali za 2,5 odstotka oziroma skoraj 2.000 bolnikov več, kot jih je plačal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Številke so po mnenju Vrhunca takšne tudi zaradi znižanja cen zdravstvenih storitev. Ob tem je pojasnil, da so sledili sanacijskim ukrepom in dosegli prihranke pri materialnih stroških in pri stroških dela. Ti so bili za šest milijonov evrov nižji od stroškov leto prej.

Odhodki UKC-ja so septembra lani znašali 324,4 milijona evrov in so bili za 4,7 odstotka nižji od realizacije leto prej, prihodki pa so znašali 317,9 milijona evrov in so bili 4,1 odstotka nižji kot leta 2012.

Na seji sveta UKC-ja so poleg tega obravnavali tudi načrtovan program dela UKC-ja Ljubljana za letos. Po besedah Vrhunca so predstavili izhodišča za pripravo finančnega načrta, ki pa ga še niso oblikovali, saj čakajo navodila ministrstva za zdravje. "Imamo dokaj natančne podatke o tem, kakšen je program dela za prihodnje leto. Plačan program dela od ZZZS-ja je enak kot lani," je pojasnil in dodal, da se bosta kakovost in dostopnost zdravstvenih storitev poslabšali, če program, ki ga državljani potrebujejo, ne bo plačan.

Na dnevnem redu današnje seje sveta je bilo tudi poročilo o ukrepih za zmanjšanje korupcijskih tveganj v UKC-ju. Vrhunec je dejal, da je zaveza vodstva, da je ukrepe treba nadaljevati, na področju javnih naročil in razpisov pa predlaga tudi, da bi pri sestavi razpisnih komisij za večje razpise in določitvi kriterijev sodeloval tudi strokovni svet UKC-ja. "Prizadevamo si za večjo participacijo medicinsko-strokovnega dela kliničnega centra," je pojasnil.

Poleg tega svet zavoda v povezavi z ukrepi za zmanjšanje korupcijskih tveganj želi, da notranje revizijska komisija na tri mesece svetu poroča o svojih ugotovitvah, razpisnih komisijah, rezultatih razpisov, donacijah in donatorjih, je dejal strokovni direktor UKC-ja Ljubljana Sergej Hojker.

Na seji so govorili tudi o projektu urgence. "Svetu zavoda smo predstavili, da je to težava proračuna ministrstva za zdravje, ki investicijo vodi," je povedal Vrhunec in dodal, da so od sveta zavoda dobili zeleno luč, da pritisnejo na ministrstvo in uporabijo vse ukrepe, da bi se ta investicija v čim večji meri realizirala s sredstvi, ki so na voljo v proračunu.