Foto: BoBo
Foto: BoBo

V Slovenskem zdravniškem društvu so ostro obsodili izjavo ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik, ki je po napovedi stavke zdravnikov ocenila, da je ta popolnoma neutemeljena in sproža vprašanje, ali je del neke poklicne skupine morda izgubil stik z realnostjo in razmerami v državi.

V zdravniškem društvu so navedli, da je kljub nemogočim razmeram, s katerimi se že več let spoprijemajo v zdravstvu, njihova osrednja pozornost namenjena pravočasni in skrbni obravnavi bolnikov. "Vsak, ki meni drugače, ne pozna in ne spremlja razmer v zdravstvu. Zdravniki že vrsto let opozarjamo na napake in pomanjkljivosti zdravstvenega sistema, ki vplivajo na kakovost zdravstvenih storitev, pri katerih pa imamo (pre)pogosto zvezane roke," so zapisali v izjavi za javnost.

"Po svojih najboljših močeh se borimo, da bolniki prejmejo kakovostne in pravočasne storitve, žal pa smo le izvajalci dejavnosti, prepogosto celo samo birokrati, saj pacientom lahko predpisujemo le storitve, ki jim pripadajo oziroma jih krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije," so dodali.

"Zato je izjava ministrice popolnoma nesprejemljiva, saj za razmere, za katere je kriva politika, krivi zdravnike in namesto da bi spodbujala ohranitev javnega zdravstvenega sistema, zdravnike spodbuja, da si delo poiščejo v tujini, pri zasebnikih ali zunaj zdravstvene stroke," so še navedli.

Bolniki si zaslužijo, da jih zdravijo motivirani zdravniki

K celoviti prenovi zdravstva pa vlado in zdravniške organizacije pozivajo v skupini zdravstvo.si, kjer poudarjajo, da je eden od vzrokov za težave v slovenskem zdravstvu tudi nestimulativno nagrajevanje zdravnikov, vendar pa delna ureditev tega področja po njihovi oceni ne bo rešila slovenskega zdravstva. Zelo verjetno bo botrovala novim neskladjem in novemu nezadovoljstvu zaposlenih ter javnosti, so zapisali in dodali, da si slovenski bolniki zaslužijo, da jih zdravijo motivirani zdravniki, ki se za službo v državnih ustanovah ne odločajo pod prisilo, ampak zato, ker so tam razmere za delo dobri. V nasprotnem primeru morajo imeti možnost opravljati svoj poklic samostojno. Prav tako menijo, da morajo imeti bolniki možnost izbire, pri kom se bodo zdravili.

"V dobrih razmerah so zdravniki povsod pripravljeni delati tudi prek rednega delovnega časa. Zato zavračamo zdravstveni sistem, ki zdravnike ponižuje, si jih poskuša podrediti, uvaja mezdni urni sistem in normative, jim otežuje delo in jim grozi. Zdravniki ne moremo in nočemo delati pod prisilo in grožnjami. Zdravnik, ki ni motiviran za delo, bo opravil le tisto najnujnejše," so navedli.

"Bolniki in zdravniki ter drugi zaposleni v zdravstvu nismo in ne smemo postati nasprotniki, ampak moramo ostati partnerji. In to ne le pri zdravljenju bolezni, ampak tudi pri zdravljenju slovenskega zdravstva," so še pozvali v izjavi, pod katero so med drugim podpisani zdravniki Marko Noč, Simon Podnar in Samo Vesel.