Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

V Uradnem listu je bila v petek objavljana vladna uredba o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in obsega dodatnega zdravstvenega kadra. Vlada jo je v četrtek sprejela na podlagi julija sprejetega zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti v zdravstvu.

Uredba opredeljuje ukrepe, ki se nanašajo na ekipe ambulant na primarni ravni zdravstva – ambulante družinske medicine, otroške in šolske dispanzerje, dispanzerje za ženske in zobozdravstvene ambulante.

Višina dodatka za zdravstvene delavce na primarni ravni za povečan obseg dela za posebne obremenitve bo določena ob upoštevanju števila opredeljenih bolnikov na posamezno ambulanto oz. glavarinskih količnikov, obseg priznanega zdravstvenega kadra in števila opravljenih zdravstvenih storitev.

Posamezen zdravnik, medicinska sestra oz. zdravstveni tehnik in zdravstveni administrator bodo lahko ob izpolnjevanju predpisanih meril mesečno prejeli do 2000 evrov bruto dodatka.

Dodatek za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra pa bo odvisen od števila glavarinskih količnikov posamezne ambulante na primarni ravni zdravstva. Ambulante, ki normativ glavarinskih količnikov presegajo za trikrat, bodo lahko zaposlile do največ 1,5 dodatne srednje medicinske sestre, 0,5 dodatne diplomirane medicinske sestre in do enega dodatnega zdravstvenega administrativnega sodelavca.

Če ambulanta presega normativ za manj kot dvakrat, bo lahko zaposlila največ eno dodatno srednjo medicinsko sestro ali enega zdravstvenega administrativnega sodelavca. Višina dodatka za zaposlitev dodatnega kadra se tako prilagaja glede na doseganje normativa glavarinskih količnikov.

Uredba med drugim določa tudi merila za stopnjo pomanjkanja posameznega poklica v zdravstveni dejavnosti na trgu dela ter načine in roke za vlaganje zahtevkov za dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve.

Uredba se bo začela uporabljati 1. decembra, ko preneha veljati prejšnja uredba. Prejšnjo uredbo je vlada sprejela oktobra. Tudi prejšnja uredba je sicer predvidevala dodatek za obremenjene zdravstvene delavce na primarni ravni do 2000 evrov bruto.

Sprejetje uredbe je v sredo na novinarski konferenci napovedal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, ki je ob tem pojasnil, da je v pripravi tudi uredba o covidnih dodatkih. Obe uredbi bodo nato v sodelovanju z zavodom za zdravstveno zavarovanje upoštevali tudi pri pripravi splošnega dogovora za zdravstvo, je dejal.

Še v tem mesecu bodo na ministrstvu organizirali drugo srečanje z vsemi javnimi zdravstvenimi zavodi in koncesionarji, kjer jim bodo "pojasnili, da imajo vse odprto, da lahko delajo, kot želijo. V javnih zdravstvenih zavodih imajo na voljo vse možnosti za nagrajevanje zaposlenih, tako na primarni kot sekundarni ravni zdravstva".