"Sumimo, da napačno poročanje o dolžini čakalnih dob pomeni tudi pritisk na paciente, da gredo v samoplačniške ambulante", pojasnjuje Fakin. Foto: MMC RTV SLO

Nadzor je opravil na predlog protikorupcijske komisije, ki je te nepravilnosti že odkrila v bolnišnici Valdoltra. Ta je znova med grešniki, pridružili so se ji še bolnišnice Murska Sobota, Ljubljana, Novo mesto, Slovenj Gradec tudi kirurški sanatorij Rožna dolina. Skupno je zavod zaračunal 48.000 evrov kazni in poročilo izročil protikorupcijski komisiji, računskemu sodišču in ministrstvu za zdravje.

Poglejmo na primer bolnišnico Murska Sobota: v tej bolnišnici imajo vsi štirje kirurgi, ki opravljajo operacije kolka in kolena, tudi zasebna podjetja, le eden s soglasjem vodstva bolnišnice. Ravno takšna praksa povečuje možnost preskakovanja čakalnih dob, pravi direktor zdravstvene blagajne Samo Fakin. "Tveganje za preskok čakalnih vrst se povečuje tako, da nekdo, ki ima zasebno ordinacijo in ki ni koncesionar, istočasno operira v bolnišnici. To je najhitrejša pot, da takega pacienta uvrstiš na seznam operacij," meni.

Tudi v ljubljanskem kliničnem centru in Novem mestu je nadzor pokazal, da se v čakalni seznam bolniki iz zasebnih ambulant vpišejo v čakalno vrsto neposredno. Zdajšnji sistem vodenja in kazni ne deluje. "Če bi morala direktor in predstojnik oddelka v Novem mestu plačati 15.000 evrov, preskakovanja vrst ne bi bilo," je prepričan Fakin.

Zakon omogoča elektronsko in tudi ročno vodenje čakalnih knjig - tako so možni naknadni popravki, sledljivosti ni. Skorajda redna praksa je tudi, da bolnišnice poročajo o daljših čakalnih dobah, kot pa jih imajo v resnici. "Sumimo, da napačno poročanje o dolžini čakalnih dob pomeni tudi pritisk na paciente, da gredo v samoplačniške ambulante", pojasnjuje Fakin.

Poleg dodatnih finančnih nadzorov, ki se tem bolnišnicam še obetajo, bo zavodova politika letos takšna, da bodo s financiranjem dodatnih specialističnih pregledov čakalno dobo povsem odpravili, tako potrebe po samoplačništvu ne bo več. Poleg individualne odgovornosti bo treba čim prej uvesti elektronske napotnice.