Vse podrobnosti testiranja bodo po njenih besedah določene v odredbi, je na dopoldanski novinarski konferenci vlade povedala državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateja Ribič. Dorekli jih bodo na torkovem sestanku predstavnikov omenjenega ministrstva in ministrstva za zdravje.

S hitrimi testi bodo testirali vse, ki delajo v DSO-jih, in sicer tako zaposlene kot prostovoljce, upokojene delavce in študente. Podrobnosti o tem, kdo bo opravljal testiranja, kdaj in kateri testi so primerni, bodo določene v sami odredbi. Določeni domovi hitre teste sicer že uporabljajo, je povedala.

Vsebina odredbe

Minister za zdravje Tomaž Gantar je v uradnem listu objavil spremembe in dopolnitve odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni covid-19, ki med drugim ureja izvajanje hitrih testov tudi v socialnih zavodih.

Tako bodo morali izvajalci zdravstvenih storitev in socialni zavodi zagotavljati redno testiranje oseb, ki delajo pri njih, na prisotnost novega koronavirusa. Testiranje je obvezno, če se pri izvajalcu pojavi okužba, in sicer najmanj enkrat tedensko, znotraj posamezne organizacijske enote izvajalca, kjer se je okužba pojavila. Testiranje izvajajo od pojava okužbe in še najmanj 14 dni po zadnji ugotovljeni okužbi v tej organizacijski enoti, navaja odredba.

V socialnih zavodih pa testiranje izvajajo na ravni celotnega socialnega zavoda. Testiranje oseb, ki delajo pri njih in so okužbo prebolele v zadnjih treh mesecih, ni obvezno. Testiranje izvaja izvajalec oziroma socialni zavod sam, če za to nima pooblastila ali zmogljivosti, se poveže z drugim izvajalcem oziroma socialnim zavodom, ki ima pooblastilo za izvajanje testov. Za testiranje se uporabljajo hitri antigenski testi. Kot še določa odredba, se testiranje in poročanje uvajata postopoma, v celoti pa do 7. decembra.

Ena tretjina domov, ki ima dovolj kadra, bi lahko po besedah Ribičeve testiranja izvajala sama, vsi drugi domovi pa jih bodo lahko izvajali s pomočjo zdravstvenih domov ali posebne mobilne enote. Za njihovo oblikovanje bo po njenih besedah sicer potrebnih nekaj dni, saj je treba zagotoviti ustrezni kader.

Video: Novinarska konferenca vlade

DSO-ji v številkah

Hitra testiranja so po mnenju pristojnih pomembna za zajezitev okužb v domovih za starejše, ki se še vedno širijo. V torek so po besedah vladnega govorca za covid-19 Jelka Kacina v domovih za starejše potrdili 176 novih okužb med stanovalci in 114 novih okužb med zaposlenimi. Trenutno je v domovih za starejše 2660 aktivno okuženih stanovalcev in 992 aktivno okuženih zaposlenih.

Po besedah Ribičeve je v torek v domovih za starejše ozdravelo 121 stanovalcev in 48 zaposlenih. Skupno je do zdaj v drugem valu epidemije od 20. julija ozdravelo 1867 stanovalcev domov in 942 zaposlenih. V torek je v domovih za starejše umrlo 24 stanovalcev s covidom-19, od tega 12 v bolnišnicah in 12 v domovih. Skupaj je v drugem valu umrlo 580 stanovalcev domov za starejše, od tega 271 v bolnišnicah in 299 v domovih.

Po besedah Ribičeve osebne varovalne opreme na trgu za zdaj ne primanjkuje, jim pa posamezni domovi sporočajo, da pogodb po javnem naročilu več ne morejo skleniti za leto ali dve, ampak le za dva ali tri mesece vnaprej. Stroške za opremo jim bo sicer povrnil proračun.

Iščejo dodatne kadre

Za dodaten kader v domovih za starejše je država po besedah Ribičeve za zdaj zagotovila dodatnih 26 milijonov evrov, pri čemer nove zaposlitve potekajo ne glede na kadrovske normative. "Bolj kot da zdaj spreminjamo kadrovske normative, je namreč pomembno, da je denar zagotovljen in da lahko domovi zaposlujejo delavce, ki jih potrebujejo," je dejala. Težava po njenih besedah pa je, da primanjkuje usposobljenih delavcev. Te iščejo tudi med nezaposlenimi.

Da bi lahko domovi dobili še dodaten kader, bodo na ministrstvu po besedah Ribičeve zagotovili, da bodo prihodnje leto merila za delo prek javnih del bolj sproščena in da bodo lahko zaposleni prek javnih del opravljali tudi naloge, ki jih do zdaj niso mogli.

Zaposlenim v domovih za starejše je poleg dodatka, ki jim pripada v času epidemije, zagotovljeno tudi dodatno plačilo, če delajo v rdeči ali sivi coni, je povedala.

Zakaj se okužbe širijo po DSO-jih

Širjenj okužb v domovih za starejše se po mnenju državne sekretarke med drugim dogaja zaradi neustreznih prostorskih pogojev, kar je posledica dolgoletnega zanemarjanja domov, pa tudi, ker okužbe širijo zaposleni in stanovalci, ki nimajo znakov okužbe in ne vedo, da so okuženi.

Sprejemanje novih stanovalcev v domovih za starejše je po besedah Ribičeve trenutno še naprej oteženo, frizerska dejavnost v njih ni dovoljena. Glede zadnjega slovesa od umirajočih pa je povedala, da je priporočilo ministrstva, naj se svojcem to omogoči.

Znova je vse pozvala tudi k upoštevanju ukrepov: "Bodimo solidarni in odgovorni ter na ta način zavarujmo sebe in vse okoli nas."

Kmalu množično testiranje zaposlenih v DSO-jih