Kaj pomeni razširitev pooblastil, je ob 20. uri pojasnil minister Hojs. Foto: Radio Si
Kaj pomeni razširitev pooblastil, je ob 20. uri pojasnil minister Hojs. Foto: Radio Si

Odlok je na tiskovni konferenci predstavil minister za notranje zadeve Aleš Hojs in dejal, da je bila vlada po vsem, "kar smo videli konec tedna", prisiljena odlok o omejitvi gibanja zaostriti, ter izpostavil izletnike, ki so si privoščili sončno soboto na obali, na Bledu in drugje. "Po vsem, kar se je dogajalo na Bledu, Obali in v drugih turističnih krajih, je bilo jasno, da na tak način te epidemije ne bo mogoče zaustaviti," je dejal.

"Ni več izletov na morje, v gore, pohajkovanja"

Odlok tako prepoveduje gibanje zunaj občine stalnega ali začasnega bivališča, pri čemer je treba izbrati le en kraj bivanja. "Torej, ni več izletov na morje, v gore, ni več pohajkovanja ob Blejskem in Bohinjskem jezeru, razen če ste tam stalno ali začasno prijavljeni," je dejal Hojs.

Tako so z novim odlokom prepovedani gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah, dostop na javna mesta in površine, gibanje zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča.

Izjeme prepovedi gibanja: delo in delovne naloge, nujna pomoč in oskrba ...

V odloku so zapisane tudi izjeme, med drugim so dovoljeni prihod na delo in opravljanje delovnih nalog, opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti, odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, varstvo in pomoč ljudem, ki so potrebni podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov, dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev, dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, dostop do storitev za nujne primere, dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov, dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.

Kot je plastično pojasnil Hojs, je seveda mogoč dostop do počitniške hiše ob recimo morebitnem izlivu vode ali kakšnem drugem nujnem dogodku.

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik pa je dejal, da so ukrepi na področju javnega sektorja omejeni na čas trajanja epidemije, gre pa za zagotovitev delovanja kritičnih dejavnosti. "Ker dobivamo veliko odzivov ljudi, ki ta trenutek svojega dela ne morejo opravljati, pa želijo v teh kriznih časih državi vseeno pomagati, smo pripravili ukrep začasne premestitve zaradi nujnih delovnih potreb v času epidemije. Pobude so prišle predvsem s področja zdravstva in socialnega varstva. Gre za možnost začasne premestitve med delodajalci javnega sektorja, pa tudi v okviru istega delodajalca javnega sektorja. Če v nekem domu ostarelih zboli večina osebja, s tem zakonom omogočamo hitro premestitev kadrov od drugod," je pojasnil.

Dostop do trgovin dovoljen

Posamezniki, ki upoštevajo varno razdaljo do drugih, lahko gredo v trgovino z živili in kmetijskimi izdelki, drogerije, prodajalno medicinskih in sanitarnih pripomočkov, trgovino za male živali, kmetijsko trgovino, bencinsko črpalko, na banko in pošto, in imajo dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev, komunalnih storitev za odpadke, avtomobilskih servisov ter servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije.

Če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.

Tudi v trgovini obvezna zaščita z masko, šalom ali ruto

Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo storitve iz 3. člena, kamor sodijo tudi trgovine, lekarne in drugi javni prostori, je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic.

Sprehodi in rekreacija so omejeni na občino bivanja. Foto: Osebni arhiv
Sprehodi in rekreacija so omejeni na občino bivanja. Foto: Osebni arhiv

Rekreacija le v občini, kjer živite. Odloča župan.

Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v občini stalnega ali začasnega prebivališča, vendar pa lahko za posamezne lokalne skupnosti župan s sklepom, ki se javno objavi, določi način in pogoje dostopa ali pa prepove dostop na določene javne kraje in površine v občini.

Za nadzor nad izvajanjem odloka in sklepa župana lahko župan na območju svoje občine uporabi tudi vpoklicane pripadnike civilne zaščite. Če pri nadzoru pripadnik civilne zaščite naleti na kršitve, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o tem nemudoma obvesti najbližjo policijsko postajo.

Izjeme, ki ostajajo: člani gospodinjstev, sodelavci

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru izjem iz 3. in 4. člena dovoljujejo tudi: skupinam ljudi, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin. Prav tako ostaja v veljavi dovoljenje za gibanje skupin sodelavcev do največ pet ljudi, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na delo ali z njega ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru civilne zaščite.

Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po zakonu o nalezljivih boleznih. Izvajanje odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.

Širjenje pooblastil policije

Med ukrepi, ki jih vlada predstavlja javnosti, je tudi predlog za dodatna pooblastila policiji v povezavi z izvajanjem zakona o nalezljivih boleznih.

104. člen (druga pooblastila policiji)

(1) Če ni mogoče drugače zagotoviti spoštovanja z odločbo ali drugim aktom odrejenih ukrepov iz zakona, ki določa nalezljive bolezni, smejo policisti brez odredbe sodišča od operaterjev mobilnih omrežij pridobivati podatke o lokaciji komunikacijskega sredstva osebe, na katero se ukrep iz tega odstavka nanaša, vendar le pod pogojem, da je oseba s tem pisno soglašala pred izdajo odločbe ali drugega akta, v katerem je osebi odrejen ukrep.

Pisno soglasje osebe, ki ji je izrečen ukrep, vsebuje tudi naslednja določila:
- podatke o operaterju mobilnega omrežja, s katerim ima oseba sklenjeno naročniško ali predplačniško razmerje, telefonsko številko SIM-kartice v komunikacijskem sredstvu in IMEI-številko komunikacijskega sredstva,
- obveznost imeti komunikacijsko sredstvo pri sebi ves čas trajanja z odločbo ali drugim aktom izrečenega ukrepa,
- obveznost imeti komunikacijsko sredstvo v delujočem stanju in z vključeno možnostjo dostopa do lokacije naprave ves čas trajanja z odločbo ali drugim aktom izrečenega ukrepa in
- prepoved uporabe strojne ali programske opreme, ki onemogoči, skrije, spremeni ali kako predrugači podatek o lokaciji komunikacijske naprave ves čas trajanja z odločbo ali drugim aktom izrečenega ukrepa.


(2) Če oseba iz prejšnjega odstavka pisnega soglasja ne poda, pristojni organ v odločbi ali drugem aktu iz zakona, ki določa nalezljive bolezni, v okviru svojih zakonskih pristojnosti določi način izvajanja odrejenega ukrepa.

Kot je na tiskovni konferenci vlade ob 17. uri dejal predsednik vlade Janez Janša, številni državljani ta konec tedna niso dovolj upoštevali omejitev oziroma nasvetov zdravstva. "Žal so se optimistična sporočila o upoštevanju omejitvenih ukrepov zameglila zadnji konec tedna, ko se ne upoštevajo nasveti zdravstva, ki so preliti v omejitvene odloke in ukrepe. Najtežje obdobje spopada z epidemijo šele prihaja," je opozoril.

"V prihodnjih tednih bodo na preizkušnji naša odgovornost, solidarnost do bolnih, zdravstvenih delavcev. Trenutno je v postopku na dopisni seji vlade odlok, s katerim se bo delno zaostrila omejitev gibanja. Vendar tudi to ne bo pomagalo, če omejitev ne bomo upoštevali vsi," je še dejal.

Dodatni omejevalni ukrepi

Janša je v odgovoru na novinarsko vprašanje o členu predloga zakona, ki zadeva širjenje policijskih pooblastil, odgovoril, da v zakonu ni nikjer "nobenih pooblastil za kakšno vstopanje v stanovanje". Glede postavljanja cestnih zapor pa je pojasnil, da je policija že do zdaj imela pooblastila za to. Nekaj dodatnih pooblastil pa se bo predlagalo v tem dodatnem odloku o omejitvi gibanja.

Še pred objavo predloga zakona so se sicer na informacije o možnosti sledenja lokaciji državljanov v sporočilu za javnost odzvali v Levici in med drugim opozorili na poseg v zasebnost državljanov. "Proti epidemiji koronavirusa in njenim posledicam se je treba boriti odločno in solidarno - vendar brez korakov, ki nas vodijo po poti avtoritarnosti. V Levici ne bomo dopustili, da vlada Janeza Janše izredne razmere izkoristi za teptanje naših svoboščin in osnov demokracije," so zapisali.

O sledenju posameznikom, ki se ne odločijo za karanteno, ampak za "lastno karanteno", pa je dejal, da bi bilo to v skladu s predlogom zakona mogoče le s privolitvijo tega posameznika. Vendar pa predlog zakona določa tudi, da če posameznik soglasja ne bo podal, bo pristojni organ "odločil način izvajanja odrejenega ukrepa".

Zadržki informacijskega pooblaščenca

Na novinarsko vprašanje, ali so bila pooblastila iz tega člena (104. člen predloga zakona) usklajena z uradom informacijskega pooblaščenca, je Hojs odgovoril, da je imel informacijski pooblaščenec nekaj pomislekov, čeprav sam "ne vidi, zakaj bi bili", ker je "jasno, da je to sledenje mogoče le ob izrecni privolitvi" tistega, ki je v karanteni. Dodal je, da ta člen zajema tiste ljudi, za katere je nujno vedeti, da sledijo navodilom zdravstvene stroke in v tem času ne počnejo nič drugega, kot je v navodilih stroke.

Kaj o policijskih pooblastilih še pravi predlog zakona?

Predlog zakona, kot piše STA, predvideva, da smejo policisti za namen zajezitve in obvladovanja epidemije ter za zagotovitev spoštovanja posebnih ukrepov iz zakona, ki določa nalezljive bolezni, uporabiti tudi nekatera pooblastila, kot so iskanje oseb, izvajanje prepoznave oseb po fotografijah, izdelovanje fotorobota, postavljanje cestne zapore z blokadnimi točkami, vstop v tuje stanovanje in v druge prostore, začasno omejevanje gibanja oseb, privedba osebe ter zbiranje in obdelovanje podatkov.

Za ta namen smejo dostopati do osebnih podatkov, vključno s posebnimi vrstami osebnih podatkov, ki jih na podlagi zakona o nalezljivih boleznih in zakona, ki določa zbirke podatkov s področja zdravstvenega varstva, upravlja ali pridobiva Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Gre za ime, EMŠO, naslov, podatke o osebnem zdravniku in podatke iz odločbe, s katero je bila oboleli osebi odrejena osamitev, popolna osamitev ali karantena.

Protokol za izvajanje teh pooblastil med ministrstvoma za notranje zadeve in zdravje ter NIJZ-jem določi vlada s sklepom.

Če policist ugotovi, da oseba krši odrejen ukrep, to osebo privede na kraj, določen v odločbi ali drugem aktu, pristojnemu organu, ki je tak ukrep določil, pa predlaga sprejetje strožjega ukrepa, določa zakonski predlog. Navaja tudi, da bi se pridobljeni podatki hranili najmanj toliko časa, dokler trajajo ukrepi za zajezitev epidemije, a ne dlje kot 30 dni po koncu razglasitve epidemije. Po tem bi se uničili.

Tonin: Ne dovolim, da se straši s Slovensko vojsko

Obrambni minister Matej Tonin se je odzval na komentarje o Slovenski vojski in med drugim dejal: "Ne dovolim, da se straši s Slovensko vojsko. Gradijo jo naši prijatelji, prijateljice, sosedje, številne državljanke in državljani, ki služijo domovini. Ta vojska je postavila temelje in obranila samostojno Slovenijo. Ta vojska vsakodnevno pomaga v naravnih nesrečah in ta vojska bo tudi danes pomagala v tej nesreči, seveda vse na podlagi zakona in v skladu z zakonskimi pooblastili. Zato je vsakršno strašenje s Slovensko vojsko neutemeljeno in žalostno. Tudi tokrat bo služila domovini in naredila vse, da to krizo čim lažje preživimo," je poudaril.

Od 100 do 200 evrov več enkratnega dodatka za velike družine

Sveženj nagrajuje tudi tiste, ki so posebej izpostavljeni in skrbijo, da "se naša Slovenija še vedno vrti", je Tonin izpostavil predvsem trgovke, ki zagotavljajo, da "še vedno lahko normalno živimo". Tem ljudem bo država omogočila, da bodo dobili 200 evrov kriznega dodatka, je poudaril.

Vsa izplačila družinske in socialne politike bodo tekla normalno. Podaljšani so vsi roki za zaprositev za vse socialne transferje, ki zadevajo družinske prejemke. "Dodatna sredstva bodo dobile tudi večje družine s tremi, štirimi ali več otroki. Družina s tremi otroki bo dobila skupaj 500 evrov dodatka za veliko družino." To sicer pomeni od 100 do 200 evrov več, kot bi moral znašati enkratni dodatek za veliko družino, ki bi ga tudi sicer morali izplačati aprila.

Sorodna novica "Ohraniti želimo vsa podjetja in delovna mesta, pozabili nismo na nikogar"

Razkuževanje večstanovanjskih stavb že obvezno

Vlada je na sobotni seji kot enega od ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije novega koronavirusa izdala odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb. Odlok z današnjim dnem že velja, določa pa obvezno razkuževanje opreme v skupnih prostorih v ali ob večstanovanjski stavbi najmanj dvakrat dnevno.

Kot je zapisano v sporočilu po seji vlade, bo pogostost razkuževanja sicer odvisna od števila posameznikov, ki živijo v večstanovanjski stavbi. Še zlasti pa se mora najmanj dvakrat dnevno razkuževati kljuke na vhodu, ograje v stavbi, stikala za upravljanje in kabine dvigala, stikala v skupnih prostorih, oprijemala in druga oprema, kjer je mogoče ob redni uporabi pričakovati več stikov rok s površinami.

Poleg tega se mora na vidnem mestu pred vstopom v dvigalo namestiti opozorilo, da uporaba dvigala predstavlja tveganje za prenos okužbe z novim koronavirusom, zato naj kabino dvigala uporabljajo posamično. Upravniki večstanovanjskih stavb morajo poskrbeti, da se najmanj dvakrat dnevno organizira razkuževanje opreme. Razkuževanje izvede upravnik ali tretja oseba po izboru upravnika ali etažni lastniki, če upravnik nima dovolj zaposlenih, ali lastniki v večstanovanjski stavbi, v kateri nimajo upravnika, še piše v sporočilu za javnost.

Janša: Za nekaj dni se bodo znašli, potem bo pomagala civilna zaščita

Eno od vprašanj premierju Janezu Janši na tiskovni konferenci je bilo sicer tudi, kje dobiti razkužila in kdo bo to plačal? Janša je dejal, da je najbolj pomembno, da razkuževanje poteka, "da ljudje ne bodo okuženi, da ne bodo potem umirali na prepolnih bolnišničnih posteljah, ker mi nismo našli 100 ali 200 evrov za razkužila. Zalog je zagotovo še nekaj po večstanovanjskih stavbah in se bodo za nekaj dni gotovo znašli, potem pa bo posredovala civilna zaščita iz svojih zalog. Kar se tiče stroškov, bo državni proračun povrnil vse upravičene stroške, ki jih bodo imele občine in lokalne skupnosti z bojem proti epidemiji. In če se drugje ne bo našlo nekaj evrov za ta razkužila, jih bomo našli tukaj."

Upravniki: Ukrep je neuresničljiv

V Združenju upravnikov nepremičnin pri GZS-ju pa menijo, da obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb ni uresničljivo. "Kako zagotoviti varnosti tistih, ki bodo to izvajali - kako do zaščitnih sredstev, razkužil. Upravniki teh stvari nimajo na voljo, vsaj ne dovolj, tudi na trgu se jih ne da dobiti. Drugo vprašanje so stroški. Če delo oddajo zunanjim izvajalcem, ki so usposobljeni, bo to enormno povečalo stroške," je za TV Slovenija izpostavil Bojan Udovič iz Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS-ju.

Podaljšanje prepovedi zračnih prevozov potnikov

V sredo se izteka prepoved opravljanja zračnih prevozov potnikov v Sloveniji, ki velja za prevoze iz držav nečlanic EU-ja ali vanje, ne velja pa za tovorni promet. To so sprejeli že 17. marca, zdaj pa so prepoved podaljšali še največ za 14 dni.

Upokojenci, invalidi, nosečnice v trgovino le zjutraj

Vlada je spremenila tudi delovanje trgovin, in sicer bodo po novem med 8. in 10. uro lahko v trgovinah nakupovale le ranljivejše skupine – invalidi, upokojenci, nosečnice. Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času. Odlok začne veljati v ponedeljek.

Spremembe v zaporih

Zakon za potrebe možnega ukrepanja zaradi koronavirusa posega tudi v delo zaporov. Med drugim določa, da se že začeti postopki v povezavi s pozivom obsojenca na prestajanja zaporne kazni prekinejo, novi postopki pa se ne začnejo.

Direktor zapora bo lahko, če bo to potrebno zaradi preprečitve širjenja epidemije, zaporniku za en mesec prekinil prestajanje zaporne kazni, če za to ne bo varnostnih zadržkov. Prav tako bo lahko zapornika predčasno odpustil iz zapora, če bo ta največ šest mesecev pred iztekom kazni in če bo izpolnjeval pogoje, ki veljajo za pogojni izpust.

Obvestilo uredništva:

Zaradi številnih komentarjev in zagotavljanja čim višjih standardov razprave pod članki o novem koronavirusu smo se odločili, da komentiranje na portalu rtvslo.si omogočimo pod omejenim številom novic. Svoje mnenje o dogajanju v povezavi z novim koronavirusom lahko ob spoštovanju forumskih pravil MMC RTV SLO izrazite v komentarjih tukaj.