Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

V tretjem epidemičnem valu je delo v celoti opravljalo od doma 11 odstotkov vprašanih, v drugem epidemičnem valu pa 16 odstotkov vprašanih.

Deset odstotkov je bilo takih, ki so delo delno opravljali od doma, delno pa na delovnem mestu. V drugem valu jih je bilo 14 odstotkov. Takih, ki so bili doma iz drugih razlogov, je v tretjem epidemičnem valu 13 odstotkov, v drugem valu pa jih je bilo petina.

Novembra je bilo tako doma nekaj več kot tretjina zaposlenih (36 odstotkov), v tretjem valu le še manj kot četrtina (24 odstotkov), kažejo rezultati raziskave Valicona.

Foto: Valicon
Foto: Valicon

Na vprašanje, zakaj so v zadnjih sedmih dneh hodili na delovno mesto, je podobno kot novembra lani dobre tri četrtine vprašanih odgovorilo, da zaradi narave dela (78 odstotkov), dodatnih pet odstotkov pa, ker doma nimajo ustreznih pogojev.

Slaba desetina (devet odstotkov) je odgovorila, da bi bilo delo od doma zanje izvedljivo, vendar jim tega delodajalec ne omogoča, osem odstotkov vprašanih pa, da bi bilo to mogoče, a so se sami odločili za delo na delovnem mestu.

Foto: Valicon
Foto: Valicon

Šestina zaposlenih ne more delati od doma

Dobra šestina zaposlenih, ki ne delajo v celoti od doma, bi torej lahko delala od doma, pa tega ne more ali noče, ugotavlja Valicon. Glede na podobno meritev novembra lani v Valiconu opažajo, da tokrat ni le več takih, ki delajo na delovnem mestu, temveč da je tudi med navajanjem razlogov manj takih, ki menijo, da bi bilo delo na domu sicer mogoče.

Foto: Valicon
Foto: Valicon

Opazna je razlika med zaposlenimi v javnem in zasebnem sektorju. Tako je delo na delovnem mestu v celoti opravljalo 71 odstotkov zaposlenih v javnem sektorju in 58 odstotkov zaposlenih v zasebnem storitvenem sektorju.

Šestina zaposlenih v javnem sektorju je v tednu pred zaprtjem javnega življenja delno delala od doma, delno pa na delovnem mestu (v zasebnem 12 odstotkov). V celoti je delo od doma opravljala šestina zaposlenih v zasebnem sektorju (16 odstotkov), v javnem sektorju pa takih skoraj niso zaznali.

Iz drugih razlogov je doma ostala dobra desetina zaposlenih v javnem sektorju in 14 odstotkov v zasebnem sektorju. Skupaj je bilo tako zaradi dela od doma ali drugih razlogov doma 30 odstotkov zaposlenih v zasebnem in 12 odstotkov v javnem sektorju.

Foto: Valicon
Foto: Valicon
Vir in metodološki podatki

Raziskava #Novanormalnost, 1.–4. april 2021, n = 500

Z raziskavo #Novanormalnost Valicon spremlja ključne kazalnike odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija. Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si.

Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.