Minister Cigler Kralj o vladnih ukrepih

Državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cveto Uršič je na vladni novinarski konferenci opozoril, da se število okužb v Sloveniji povečuje in vzporedno se je povečevalo število okužb v domovih za starejše.

"Tesno sodelujemo z vodstvi domov, Skupnostjo socialnih zavodov Slovenije in ministrstvom za zdravje. Skupaj smo ocenili stanje, kako smo ravnali v prvem valu, in poiskali rešitve, da se ne bi srečevali z enako situacijo kot v prvem valu. Večina okužb v domove za starejše in druge socialne zavode prihaja večinoma od zunaj," je povedal Uršič, ki je predstavil sodelovanje z domovi za starejše.

Tako jim nudijo vso potrebno strokovno podporo. "Ključno je, da ob sumu okužbe prve morebitne okužene umaknejo iz doma v negovalne bolnišnice. V dogovoru s strokovno skupino naj bi tam ostali do sedem dni," je naštel.

Druga pomembna novost je, kot je dejal, da je ministrstvo za zdravje oblikovalo interdisciplinarno skupino, da se ob umiku prvih okuženih iz doma pogleda, kako naj se dom reorganizira, da bosta zagotovljena varnost in zdravje zaposlenih. Ministrstvo za zdravje je določilo tudi posebno telefonsko številko, na kateri se dobijo vse potrebne informacije.

Obvezne maske zunaj, kjer je več ljudi, merjenje temperature, spremenjen obratovalni čas gostiln

"Ministrstvo za zdravje bo za domove, ki so presodili, da nimajo dovolj znanja in izkušenj, tudi organiziralo izobraževanje za strokovne sodelavce. V gradivu novega protikoronskega zakona PKP 5 pa razmišljamo še o nekaterih drugih ukrepih, o katerih se še usklajujemo z drugimi ministrstvi. Vlada je zagotovila 29 milijonov za približno 550 dodatnih zaposlitev v domovih za ostarele, ki imajo velike težave z iskanjem kadra s srednješolsko izobrazbo (medicinske sestre, negovalci …). Če se kadra ne da dobiti na trgu dela, bi ga lahko z delom prek študentskih napotnic, vključeval bi se upokojene …" je še pojasnil.

Na vprašanje, zakaj pristojno ministrstvo domovom ne pomaga in ne zagotovi neke skupine ljudi, iz katere bi črpali potrebne kadre, je Uršič pojasnil, da so težave v DSO-jih posledica dogajanja v zadnjih 15, 20 letih, ko država ni posvečala pozornosti kadrovskim in prostorskim potrebam domov.

"O podobnem predlogu smo razmišljali. Treba bi bilo ustanoviti posebno agencijo za posredovanje dela. Za zdaj se zato nismo odločili, ampak smo se s skupnostjo socialnih zavodov odločili, da vsak najde svojo pot pri iskanju kadrov v svojem okolju. V naslednjem protikoronskem zakonu bi lahko zagotovili pravne podlage za prerazporejanja, da bi domovi omogočili svojim zaposlenim, da bi lahko delali v drugih domovih ter zagotovili ustrezno dodatno nagrajevanje teh delavcev. Izmenjava je bila mogoča v času razglašene epidemije. Zdaj pa gre za druge pogoje, po zakonu o delovnih razmerjih so potrebni aneksi pogodbe," je še dodal državni sekretar.