Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

V zavodu za blagovne rezerve so navedli, da je Slovenija do 31. maja dobavila zaščitno opremo v vrednosti 54.375.170 evrov (brez DDV). Vsa zaščitna oprema, ki jo je zavod naročil, prevzel in predal upravi za zaščito in reševanje, pa je bila strokovno preverjena in potrjena.

Od 14. marca do 31. maja je zavod podpisal 64 pogodb v skupnem znesku 184.002.232 evrov (brez DDV), v kar so vštete vse sklenjene pogodbe, tudi tiste, ki niso bile izvedene (stornirane).

Znesek aktualnih pogodb naročene zaščitne opreme na današnji dan pa po navedbah zavoda znaša 89.003.939 evrov (brez DDV), pri čemer je, kot dodajajo, treba upoštevati, da odprta naročila najverjetneje ne bodo izvedena v celoti.

Do 31. decembra letos mora sicer zavod nadomestiti artikle varovalne opreme, ki jih je z namenom zaščite in preskrbe zdravstvenega in drugega osebja pri obvladovanju epidemije sprostil iz blagovnih rezerv ob začetku epidemije.