Minister Šabeder ugotavlja, da so vodstva zdravstvenih domov sama pristopila k proaktivnemu iskanju zdravnikov znotraj regije in predvsem v državah, kot so Bosna, Srbija, Hrvaška, Makedonija in Črna gora, kjer jezik ni tako velika ovira.  Foto: BoBo
Minister Šabeder ugotavlja, da so vodstva zdravstvenih domov sama pristopila k proaktivnemu iskanju zdravnikov znotraj regije in predvsem v državah, kot so Bosna, Srbija, Hrvaška, Makedonija in Črna gora, kjer jezik ni tako velika ovira. Foto: BoBo

V prihodnjih dneh bo tudi jasno, ali bodo družinski zdravniki umaknili napovedane odpovedi, s katerimi so podkrepili svoje zahteve po razbremenitvah, ministrstvo za zdravje pa jih je poskušalo pomiriti z aneksom dve, ki predvideva nagrajevanje bolj obremenjenih zdravstvenih timov primarnega zdravstva.

Minister za zdravje Aleš Šabeder za zdaj konkretnih informacij o umikih odpovedi zdravnikov še nima. "Upam, da bodo glede na ukrepe, ki smo jih že pripravili in ki jih še naprej pripravljamo, uvideli, da smo jim tokrat res pripravljeni priti naproti," je dejal.

Ministra Šabedra presenečajo nekatere kritike in obtožbe na aneks dve, češ da bodo dodaten denar dobili zdravstveni domovi. To namreč ne drži, saj aneks jasno določa, da denar dobijo zdravstveni timi. Prav tako ga je presenetila trditev, da poskušajo zdravnike z aneksom dva podkupiti. To je odločno zanikal in zatrdil, da niti na ministrstvu niti sam niso imeli namena siliti zdravnikov v čezmerno delo.

Naslednji korak pri ureditvi razmer pa so administrativne razbremenitve, ki jih pripravljajo v aneksu tri. Kot je pojasnil, imajo nekaj konkretnih predlogov. Izpostavil je elektronsko potrdilo o upravičeni zadržanosti z dela, ki ga bodo predvidoma uvedli decembra, in nadgradnjo profesionalne zdravniške kartice, ki bo omogočala, da bodo zdravniki lahko določeno časovno obdobje nemoteno delali z enkratnim vnosom gesla v računalniški sistem.

Glede razbremenitev se usklajujejo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki sicer postavlja administrativne obremenitve. Minister tudi na ta aneks pričakuje veliko pripomb, predlogov in usklajevanj. Po njegovem mnenju bo tudi o aneksu tri brez popolnega konsenza podpisnikov splošnega dogovora na koncu odločila vlada.

Več mest za tuje zdravnike

Za zmanjševanje kadrovskega primanjkljaja je ministrstvo letos zvišalo število mest za tuje zdravnike. Po trenutnih podatkih je šest zdravnikov v postopku pridobivanja dovoljenja za delo, dvema pa so dovoljenje že izdali.

Minister Šabeder ob tem ugotavlja, da so vodstva zdravstvenih domov sama pristopila k proaktivnemu iskanju zdravnikov znotraj regije in predvsem v državah, kot so Bosna, Srbija, Hrvaška, Makedonija in Črna Gora, kjer jezik ni tako velika ovira. V državah južneje od nas namreč po ministrovih besedah težava s pomanjkanjem zdravnikov ni tako izrazita ali pa tam celo težko vsi najdejo zaposlitev.

Pri nas pa sta pomanjkanje in preobremenjenost zdravnikov težavi, ki sta se kopičili nekaj let in ju čez noč ni mogoče rešiti. "Tudi na ministrstvu nimamo čarobne palčke, da bi zagotovili vse manjkajoče zdravnike," je dejal minister. Dodal je, da neatraktivnost tega poklica poskušajo rešiti z različnimi ukrepi.

Tako v sodelovanju z župani rešujejo vprašanje pomanjkanja zdravnikov v odročnih občinah z malo prebivalci, kjer okolje ni privlačno za mlade zdravnike. Med drugim jim poskušajo zagotoviti občinska stanovanja po nižjih ali simboličnih najemninah in zaposlitev tudi za družinske člane.