Predstavniki zdravniške srenje so pohvalili napredek nevladnih organizacij pri preprečevanju širjenja HIV-a. Foto: Legebitra
Predstavniki zdravniške srenje so pohvalili napredek nevladnih organizacij pri preprečevanju širjenja HIV-a. Foto: Legebitra

Projekt Odziv na Hiv z denarjem podpira Norveški finančni mehanizem. Nosilec projekta je Društvo informacijski center Legebitra, partnerji v projektu pa so: Društvo ŠKUC – sekcija Magnus, Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana in Helseutvalget for bedre homohelse.

Odziv na HIV – pomembno se je testirati

"Namen projekta je vzpostavitev in izvajanje novih celovitih programov promocije varne spolnosti in testiranja na HIV v skupnosti zunaj zdravstvenih institucij ter večja usposobljenost strokovnjakov za delo z ranljivimi skupinami. S tem bomo realizirali glavni cilj projekta, to je zmanjšanje ali preprečitev prenosa virusa HIV in lajšanje psihosocialnih stisk oseb, ki živijo s HIV-om. Tukaj gre za diagnozo, ki je vseživljenjska in še vedno s seboj nosi veliko stigme in diskriminacije," je na novinarski konferenci pojasnjeval Miha Lobnik iz Legebitre, ki vodi in koordinira projekt.

Odziv na HIV je sestavljen iz štirih vsebinskih sklopov, ki se nanašajo na moške, ki imajo spolne odnose z moškimi. Ti sklopi zajemajo izvajanje testiranja na HIV in druge spolno prenosljive okužbe zunaj zdravstvenih institucij, vzpostavitev sistema preventivnega dela na terenu in celostnega sistema podpore ter raziskovanje in izobraževanje.

Projekt bo v preventivnem smislu med drugim vključeval informiranje ciljnih skupin prek brošur, letakov, spletne strani, družbenih omrežij in različnih aplikacij. Zajema pa tudi izdelavo dokumentarnega filma, informativnih videov, dveh knjig in revije.

Obenem so predvidena anonimna, zaupna in brezplačna testiranja na HIV in druge spolno prenosljive okužbe zunaj zdravstvenih ustanov. Aktivirane bodo tudi skupine za podporo HIV-pozitivnim in njihovim partnerjem, navajajo v društvu.

Petrovec projekt pohvalil
Projekt Odziv na HIV je med drugim pohvalil predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani Miroslav Petrovec. Na novinarski konferenci je poudaril, da ni pomembno samo testiranje na HIV, ampak tudi na druge spolno prenosljive okužbe. Janez Tomažič s klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana pa je izpostavil ogromen korak, ki so ga naredile nevladne organizacije, ko so testiranje za HIV pripeljale iz zdravstvenih ustanov in tudi iz Ljubljane.
Projekt Odziv na Hiv z denarjem podpira Norveški finančni mehanizem. Nosilec projekta je Društvo informacijski center Legebitra, partnerji v projektu pa so: Društvo ŠKUC – sekcija Magnus, Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana in Helseutvalget for bedre homohelse.

Odziv na HIV – pomembno se je testirati