Delovno in socialno sodišče je zavrnilo zahtevek nekdanje predsednice zdravniške zbornice, ki je s tožbo terjala izplačilo celotne odpravnine 50 tisoč evrov. Foto: BoBo
Delovno in socialno sodišče je zavrnilo zahtevek nekdanje predsednice zdravniške zbornice, ki je s tožbo terjala izplačilo celotne odpravnine 50 tisoč evrov. Foto: BoBo

Gordana Živčec Kalan je bila predsednica zdravniške zbornice med letoma 2008 in 2012, kjer je bila zaposlena za 80 odstotkov delovnega časa, preostalo petino pa je opravila v Zdravstvenem domu Izola. V pogodbi o zaposlitvi, sklenjeni z zdravniško zbornico, pa je imela tudi določbo o izplačilu odpravnine v vrednosti šestih plač in 13. plače.

Njen naslednik Andrej Možina pa je dejal, da je taka določba nepravična do članstva, ki plačuje članarino zbornici, zato ji je izplačal tri plače, zmanjšane za 20 odstotkov. Potem ko se je razvedelo za višino njene odpravnine po koncu mandata, se je članstvo temu uprlo, poroča Delo, in zahtevalo, da ji zbornica odpravnine ne izplača.

Sodišče: Pogodba ni bila veljavna
Skupščina zbornice je na podlagi tega sprejela sklep o odpravnini in Gordani Živčec Kalan izplačala dobrih 12 tisoč evrov, s čimer pa ni bila zadovoljna, zato je s tožbo terjala 50 tisoč evrov odpravnine, kolikor je bilo določeno s pogodbo o zaposlitvi.

A sodišče je presodilo, da zbornice ta pogodba o zaposlitvi ne zavezuje, saj jo je v imenu zbornice sklenila nepooblaščena oseba, skupščina pa je kot pristojni organ ni odobrila. Zaradi tega pogodba kljub obstoju delovnega razmerja ni bila veljavna.

Sodba še ni pravnomočna
Sodišče pa je zavrnilo tudi zahtevek po nasprotni tožbi zbornice, s katero je ta zahtevala vračilo izplačanih 12 tisoč evrov odpravnine. Sodišče je presodilo, da ji je zbornica izplačala odpravnino v pričakovanju sklenitve poravnave, čeprav je vedela, da pogajanja še potekajo in da poravnava še ni sklenjena, še poroča Delo.

Sodba še ni pravnomočna, saj sta se tako zbornica kot tudi Živčec Kalanova nanjo pritožili. Gordana Živčec Kalan je sicer poskušala priti na čelo zbornice tudi na zadnjih volitvah, a se ji ni uspelo prebiti v drugi krog glasovanja.