Za zdravstvo bodo šla sredstva od vsakega dohodka - od popoldanskega s. p.-ja, avtorskih, podjemnih in drugih pogodb ter samostojnih podjetnikov. Foto: MMC/Miloš Ojdanić
Za zdravstvo bodo šla sredstva od vsakega dohodka - od popoldanskega s. p.-ja, avtorskih, podjemnih in drugih pogodb ter samostojnih podjetnikov. Foto: MMC/Miloš Ojdanić
Brezposelni
Višji znesek za osnovno zdravstveno zavarovanje bodo plačali tudi tisti, ki nimajo dela, a niso upravičeni do tega, da bi jim zavarovanje krila občina. Foto: MMC RTV SLO

Po dolgem koalicijskem usklajevanju je vlada določila nove zneske, ki jih bodo morali plačevati v zdravstveno blagajno vsi, ki imajo status samostojnega podjetnika, delajo prek avtorskih, podjemnih in drugih pogodb civilnega prava, imajo odprt popoldanski s. p. ali si kot brezposelni sami plačujejo obvezno zdravstveno zavarovanje.

Vse globlja finančna luknja v zdravstveni blagajni že načenja delovanje bolnišnic, Zavod za zdravstveno zavarovanje pa je za prihodnje leto govoril celo o 151,2 milijona evrov izgube, kar naj bi sicer poskušali znižati vsaj za polovico. Da je za dobro delujoči zdravstveni sistem treba zbrati več denarja, že nekaj časa poudarja minister za zdravje Tomaž Gantar. Z intervencijskim zakonom, ki ga mora potrditi še državni zbor, naj bi sicer zbrali 43 milijonov evrov.

Vlada se je odločila, da bo za zdravstvo po novem šel prispevek od vsakega dohodka po načelu "vsak dohodek šteje". To pomeni, da bo treba prispevek plačati tudi po večkrat na mesec – če ima na primer zaposleni ob redni službi še popoldanski s. p., bo prispevek plačal od svoje plače kot do zdaj in tudi od dohodkov popoldanske obrti. Prav tako bo treba določen znesek prispevati od dohodkov, ki jih pridobite po avtorskih in drugih pogodbah.

Za popoldanske s. p. okoli 24 evrov
Prispevek od popoldanskega s. p.-ja bo določen pavšalno, in sicer bo za osnovo postavljenih 25 odstotkov od povprečne bruto plače v oktobru preteklega leta. Od te osnove bo treba vsak mesec poravnati 6,36 odstotka. Mesečno bo to zneslo okoli 24 evrov (do zdaj so popoldanski obrtniki plačevali 4,55 evra). Ob tem se bo zvišala tudi stopnja za zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen z 0,30 odstotka na 0,53 odstotka - to bo okoli 8 evrov.

Prispevek od vsakega honorarja
Še bolj bo nova ureditev udarila po žepu vse, ki se preživljajo s pomočjo avtorskih, podjemnih in drugih pogodb civilnega prava, pa nimajo statusa samostojnega podjetnika. Od prejetega honorarja bo treba odšteti 6,36 odstotka. Če predpostavljamo, da nekdo prek avtorske pogodbe zasluži 800 evrov na mesec in si sam plačuje zdravstveno zavarovanje, bo namesto zdajšnjih 14,17 evra moral plačati okoli 50 evrov.

Od avtorskih honorarjev bodo prispevke plačevali tudi vsi, ki jih sicer plačujejo že iz osnovne plače. 0,53 odstotka od vsakega posameznega plačila za opravljeno delo pa bo treba prispevati za zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen.

Brezposelni bodo plačali 31 evrov
Zvišuje se tudi prispevna stopnja za brezposelne osebe, ki si same poravnavajo obveznosti osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Namesto 14,17 evra bodo morali plačevati 31,81 evra mesečno.

S. p. bodo plačali najmanj 125 evrov
Tako se še najmanj dviguje prispevek samostojnim podjetnikom, o katerih je v preteklih nekaj tednih bilo največ ognja v strehi in zaradi katerih je Državljanska lista dolgo nasprotovala predlogu zakona. Plačevali bodo prispevek od 60 odstotkov povprečne plače. Za tiste samostojne podjetnike, ki si izplačujejo minimalno plačo, bo to pomenilo zvišanje s 105 na dobrih 123 evrov mesečno.

V OZS-ju ogorčeni, v UKCL-ju zadovoljni
Na to so se odzvali v Obrtni zbornici Slovenije, kjer zvišanju za s. p.-je nasprotujejo, saj poudarjajo, da samostojni podjetnik sam plačuje svoje davčne obveznosti, takse in socialne prispevke ne glede na prejem kupnine za prodano blago in storitve, zato samozaposlenih ne moremo enačiti z zaposlenimi.

Nasprotno pa so v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana zadovoljni, saj se bo z dodatnimi prilivi stanje v zdravstveni blagajni izboljšalo. Strinjajo se z ministrom Gantarjem, da je to sicer šele prvi korak.

V veljavo prihodnje leto
Če bo nova ureditev plačevanja potrjena v državnem zboru, bo zaživela prihodnje leto, saj mora Davčna uprava RS prilagoditi svoj sistem.