Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Število čakajočih na izbran nabor prvih pregledov se je 1. oktobra glede na 1. september povečalo za 0,2 odstotka, pri terapevtsko-diagnostičnih storitvah pa se je skupno število čakajočih povečalo za 0,7 odstotka. Število tistih, ki čakajo nedopustno dolgo, se je pri prvih pregledih 1. oktobra v primerjavi s preteklim mesecem zmanjšalo za 0,5 odstotka, pri terapevtsko-diagnostičnih storitvah pa se je število zmanjšalo za dva odstotka, kaže statistika čakalnih dob in števila čakajočih v sistemu eNaročenja, ki je del mesečnega poročila NIJZ-ja.

Podatki iz baze eNaročanja kažejo, da so tisti, ki so bili že vpisani na čakalni seznam katerega od izbranih prvih pregledov, 1. oktobra v povprečju čakali tri dni manj kot 1. septembra, na izbrani nabor 379 terapevtsko-diagnostičnih storitev pa so že vpisani na seznamih v primerjavi s prvim dnem preteklega meseca 1. oktobra čakali sedem dni manj.

Čakalne dobe na prve proste termine so bile pri prvih pregledih 1. oktobra v povprečju za dva dni krajše kot 1. septembra, na terapevtsko-diagnostične storitve pa so bolniki na prvi termin 1. oktobra v povprečju čakali 10 dni manj kot na isti dan preteklega meseca.

Pri stopnji nujnosti zelo hitro je na prve preglede nedopustno dolgo čakalo 73 odstotkov vseh čakajočih, na terapevtsko-diagnostične postopke pa je več kot 14 dni čakalo 44 odstotkov vseh čakajočih pri tej stopnji nujnosti, kar pa je odstotek več kot na isti dan preteklega meseca.

Na izbrane prve preglede je 3,3 odstotka vseh čakajočih pri stopnji nujnosti zelo hitro čakalo 14 dni ali manj, 41 odstotkov vseh čakajočih pa pri isti stopnji nujnosti čaka od 91 do 180 dni.

Na 379 izbranih terapevtsko-diagnostičnih storitev je 1. oktobra 18 odstotkov vseh vpisanih na seznamu pri stopnji redno čakalo več kot dve leti, isti delež čakajočih pa je pri tej stopnji nujnosti čakal več kot dve leti.

Pri čakajočih nad dopustno čakalno dobo v skladu z zakonom o pacientovih pravicah niso upoštevani tisti, ki nad dopustno dolgo čakalno dobo čakajo zaradi lastne želje (prestavitev termina ali želja po določenem zdravniku), zaradi medicinske indikacije za uvrstitev na točno določen termin in tisti, ki za določeno storitev čakajo na kontrolni pregled, so v poročilu pojasnili na NIJZ-ju.