Foto: BoBo
Foto: BoBo

V UKC-ju Ljubljana so navedli, da so že in še bodo preverjali vsa izplačila covidnih dodatkov. Dve komisiji sta doslej preverili izplačila po petem protikoronskem zakonu za čas med 6. junijem in 18. oktobrom lani in dodatek za delo v kriznih razmerah (KPJS) za oktober in november, a nepravilnosti nista odkrili.

Preverjajo še izplačila covidnega dodatka od 18. oktobra lani do vključno januarja letos ter dodatek KPJS-ja za december, januar in februar. Imenovana je še komisija za nepregledane preostanke izplačil dodatkov po KPJS-ju in petem protikoronskem zakonodajnem svežnju ter komisija za dodatek plačni skupini J, so navedli na UKC-ju Ljubljana.

Sindikat Kliničnega centra Ljubljana in Sindikat zdravstva Slovenije sta sicer v četrtek na ministra za zdravje Janeza Poklukarja naslovila poziv in protest, da se revizija izplačila dodatkov za delo izvaja v plačni skupini J. Kot so zapisali, ne nasprotujejo temu, da so izplačila dodatkov transparentna in zakonita, menijo pa, da je zahteva za revizijo izplačila dodatkov v tretjem valu epidemije, ko se intenzivne postelje znova polnijo s covidnimi bolniki, najmanj neokusna.

Gre namreč za izplačila strežnicam, zdravstvenim administratorjem, zaposlenim v tehničnovzdrževalnem sektorju, zaposlenim v kuhinji in drugim, ki so prihajali na delo ne glede na možnost okužbe, "nadčloveške obremenitve", ob odpovedi javnega prevoza, prepovedi koriščenja dopusta, čakanju na svoje plače in tem, da so doma puščali otroke, ki so se šolali od doma, so navedli v pozivu, objavljenem tudi na svoji spletni strani.

Opozarjajo, da gre za zaposlene, ki "zaradi nesposobnosti Vlade RS, da se s socialnimi partnerji dogovori o izplačilu dodatkov in sprejme ustrezne spremembe pravnih aktov v duhu socialnega dialoga, vsakodnevno trpijo ob izračunih in poračunih". Omenjajo tudi možnost stavke plačne skupine J.

Minister za zdravje odredil nadzor

Minister za zdravje Janez Poklukar je sicer nujno izvedbo nadzora nad izplačili dodatkov zaradi epidemije odredil pretekli teden. Revizijo izplačila dodatkov lahko naročijo ustanove same, lahko jo izvede Računsko sodišče, posamezne nadzore pa je že opravil in jih še opravlja inšpektorat za javni sektor.

Izplačila dodatkov po kolektivni pogodbi za javni sektor in zakonih o interventnih ukrepih, sprejetih za omejitev epidemije, so inšpektorji inšpektorata do prejšnjega tedna preverili pri 19 proračunskih uporabnikih. Med nadzori je inšpektorat zasledil velike razlike znotraj posameznih delov javnega sektorja, od primerov, ko nihče ni bil upravičen do nobenega od dodatkov, do primerov, ko je bila do dodatkov upravičena velika večina zaposlenih.

Sicer pa so inšpektorji ugotovili, da so nadzorovani delodajalci večinoma izdali potrebne splošne in individualne akte, s katerimi so javnim uslužbencem določili višino izplačila. So pa ta v številnih primerih zamujala, saj za to niso bila zagotovljena sredstva.

Foto: BoBo
Foto: BoBo

Novi predsednik sveta UKC-ja Maribor je Kazimir Mikšić

Svet zavoda UKC-ja Maribor je soglasno izvolil za novega predsednika sveta Kazimirja Miksića. Na njegov predlog so znova razpravljali o razpisu delovnega mesta direktorja UKC Maribor za naslednja štiri leta in ga tudi potrdili.

Upokojeni kirurg Kazimir Miksić, ki ga je v svet zavoda konec marca imenovala vlada, je na mestu predsednika nasledil Jožeta Šabedra, ki je 18. januarja odstopil, po neuradnih navedbah zaradi razhajanj z nekaterimi člani sveta zavoda glede upravičenosti obravnave očitkov o domnevnem mobingu vodstva Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor nad tremi zaposlenimi.

"Upam, da bom lahko prispeval k temu, da se napetosti v zavodu umirijo in da bomo lahko mirno delali naprej," je dejal Mikšić v predstavitvi ostalim članom.

Nova člana sveta zavoda sta tudi Federico Victor Potočnik in Simon Trpin, preostali predstavniki ustanovitelja pa ostajajo Robert Pungerl, Andrej Šauperl in Boris Miha Kaučič. Predstavnik Mestne občine Maribor je Zdravko Luketič, predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Suzana Jarc ter predstavniki zaposlenih v UKC Maribor Mojca Dobnik, Mitja Hojs in Lucija Kuder.

Seja, ki je iz epidemičnih razlogov potekala na daljavo, se je začela z zapleti, saj sta se vabili namestnika predsednika sveta zavoda Mitje Hojsa in administrativnih služb UKC Maribor razlikovali.

S tem so bila tudi različna mnenja glede dnevnega reda in veljavnosti sklepov s predhodnih sej, še posebej zadnje, dopisne, na kateri so pred dvema tednoma na predlog Mitje Hojsa že potrdili razpis za direktorja in imenovali komisijo za izvedbo tega razpisa.

Na koncu so se člani sveta zavoda danes zedinili, da se najprej seznanijo z mandati treh novih članov in izvolijo predsednika, nato pa ta naprej vodi sejo oz. razpravo.

Miksić, ki je bil edini kandidat za mesto predsednika, je predlagal, da svet zavoda znova razpravlja o razpisu delovnega mesta direktorja UKC Maribor. Z objavo se namreč mudi, saj Flisu junija poteče mandat.

Po krajši razpravi o časovnih rokih so člani sveta zavoda potrdili razpis in tako naj bi bil najpozneje v sredo objavljen v medijih. Rok za prijavo bo 12 dni, po obravnavi na razpisni komisiji pa naj bi se kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje, predstavili svetu zavoda, ki nato opravi izbor.

Člani sveta zavoda so danes tudi imenovali nove člane razpisne komisije. Tokrat so bili vanjo imenovani Boris Miha Kaučič, Suzana Jarc in Federico Victor Potočnik.

Flis se do ponovne kandidature še ni opredelil. "O tem je prehitro govoriti. Do naslednje seje sveta zavoda bo treba še marsikaj postoriti," je dejal.

Svet zavoda bo znova zasedal že čez deset dni. Po napovedih Miksića bo obravnaval anonimno pisanje, katerega razjasnitev je zahtevalo ministrstvo za zdravje. Po besedah Flisa "gre za eno izmed anonimk, ki prihajajo vedno ob menjavah na ministrstvih ali v svetu zavoda". "V roku, ki ga je dalo ministrstvo, bomo odgovorili," je dejal, v podrobnosti pa se v izjavi za medije po seji ni želel spuščati niti Miksić. "Anonimka zajema širok nabor področij delovanja v zavodu in vsa ta področja bomo poskušali osvetliti na naslednji seji," je dejal.

Pričakujoč poročilo o dodatkih

Člani sveta zavoda do naslednje seje pričakujejo tudi poročilo o izplačanih dodatkih za covid-19 v UKC Maribor. Glede spornosti dela nevrokirurga, ki se je februarja vrnil iz Namibije, okužen z južnoafriško različico novega koronavirusa, je Flis pojasnil, da je zdravstveni inšpektorat sprožil prekrškovni postopek, a odločbe še nimajo. Glede domnevnega spornega dela na Hrvaškem pa čakajo pravna pojasnila ministrstva, saj je pri tem po besedah direktorja veliko nejasnosti.

Gradnja montažnega objekta za bolnike s covidom-19, ki so jo sprva napovedovali za začetek tega leta, se medtem zamika, saj je bil prvi razpis neuspešen. Kot je pojasnil Flis, se je nanj prijavilo pet izvajalcev za izvedbo gradnje. "Nobeden ni bil sprejet, ker ni bilo mogoče iz njihovih prijav razbrati, na kakšen način bo opravljen medicinski del. Zato bo razpis ponovljen z določenimi specifičnimi vprašanji," je dejal.

Načrtovana selitev pljučnega oddelka s Slivniškega Pohorja v matično enoto v Mariboru teče po predvidenem časovnem načrtu. Po Flisovih besedah so danes podpisali pogodbo s pristojnim ministrstvom, razpis za izvedbo pa naj bi bil objavljen v najkrajšem možnem roku. "Če bo šlo vse po sreči, bo selitev izpeljana predvidoma februarja prihodnje leto. Stavba na Pohorju pa bo nato preurejena v negovalno bolnišnico," je napovedal strokovni direktor Matjaž Vogrin.