Po vetu državnega sveta mora državni zbor ponovno odločati o zakonu. Foto: BoBo
Po vetu državnega sveta mora državni zbor ponovno odločati o zakonu. Foto: BoBo

Po obstoječi ureditvi uradni nadzor nad zdravili izvajajo v laboratoriju Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP).

Zakon, ki ga je DZ že sprejel, pa nadzor prenaša na novoustanovljeni Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).

Predlagatelji veta so v obrazložitvi zapisali, da takšen prenos predstavlja "resno tveganje za javno zdravje". Po njihovi presoji bi zaradi takšnega prenosa lahko za obdobje od enega do treh let ostali brez uradnega laboratorija, mogoče pa celo za vedno.

NLZOH mora namreč izpolnjevanje pogojev dokazati pred evropskimi institucijami in pridobiti ustrezne licence, kar je v enem letu "povsem neizvedljivo".

V obstoječem laboratoriju je dovolj izkušenih specialistov, ki imajo vse ustrezne certifikate Evropske unije, v novem pa tega ni, nadaljujejo predlagatelji.

Po njihovem mnenju bi tak prenos lahko koristil predvsem farmacevtski industriji in lobijem, saj se je NLZOH do zdaj ukvarjal z zasebnimi posli. Tržno dejavnost bo moral sicer prekiniti.

Svetniki so opozorili še na dejstvo, da je DZ to spremembo zakona z dopolnilom uvedel šele v drugi obravnavi in s tem preprečil ustrezno javno razpravo ter izrekanje strokovne javnosti.

Zaradi veta DS-ja bo moral državni zbor o zakonu ponovno odločati. Za potrditev zakona bo potrebna absolutna večina (torej večina vseh poslancev in ne le večina navzočih).