Prenova UKC-ja bo malo dražja, trajala pa bo tudi malo dlje. Foto: BoBo
Prenova UKC-ja bo malo dražja, trajala pa bo tudi malo dlje. Foto: BoBo

Ministrstvo za zdravje je, ko je izvajalec del že začel obnovo pročelja, namreč odločilo, da bo poslopje protipotresno zaščitilo. To je že tretjič, da si je naročnik premislil, ali naj bo pomembna državna infrastruktura, kar je tudi naša največja bolnišnica, varna pred potresom.

"Poslali smo dopis ministrici za zdravje, v katerem smo opozorili, da je objekt UKC-ja glede na letnico izgradnje neustrezen, da je potresno nevaren, da ga je treba najprej potresno sanirati ter šele nato energetsko in programsko," je pojasnil Andrej Pogačnik, član Inženirske zbornice Slovenije.

Zakaj je ministrstvo tolikokrat spreminjalo odločitev in tehtalo, ali naj bo stavba kliničnega centra potresnovarna ali ne?

Na ministrstvu za zdravje naj bi lovili roke za pridobitev 50 milijonov evrov sredstev. V osnovnem naročilu so se tako odločili le za energetsko sanacijo in revitalizacijo stavbe, čeprav se je že ves čas vedelo, da je protipotresna zaščita pomembnejša in nujnejša, sploh pri ključni zdravstveni infrastrukturi, kot je UKC. V primeru potresa bi namreč poleg bolnikov, ki so že v UKC-ju, tja prišla tudi množica ljudi, poškodovanih v potresu.

Ministrstvo: Protipotresna varnost bo

Na ministrstvu za zdravje vztrajajo, da bo UKC protipotresno varen, njihovo navodilo za zaustavitev del pa se nanaša le na trenutna dela, na majhen del celotnega projekta.
"Protipotresna obnova bo, iščemo pa seveda ustrezne možnosti, kako bi ta projekt, ki je ključen za delovanje UKC-ja, čim prej tudi zaključili," je pojasnil Tomaž Pliberšek, v. d. direktorja urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu.

Neodločnost ministrstva oziroma naknadna odločitev za protipotresno sanacijo pa vsekakor zahteva dodatna dela, nekaj že opravljenih del bo treba tudi podreti in znova zgraditi, kar predstavlja določeno škodo, ki jo gradbinec ocenjuje na milijon evrov, ministrstvo pa govori o 300.000 evrih. Vsekakor nepotrebna škoda, ki pa je malenkost v primerjavi s celotnim projektom.

Energetska obnova in revitalizacija stavbe UKC-ja naj bi stali 107 milijonov evrov.

Protipotresna zaščita, ki pa dejansko posega v nosilno konstrukcijo objekta, pa naj bi stala le tri milijone evrov. Ministrstvo priznava, da se bo zdaj celoten projekt obnove podražil, vsaj del že opravljenih del je bil opravljen po nepotrebnem, del bo treba podreti in graditi znova.

Izvajalec govori o milijonu evrov škode, ministrstvo za zdravje pa, da bo škode le za 300.000 evrov. Priznavajo tudi, da se bo projekt tudi zavlekel, a se zaustavitev nanaša na majhen del projekta, gradbincu pa so naročili, naj pospeši z drugimi deli, da bodo poskušali ujeti roke. Celoten projekt naj bi se zavlekel, a največ za pol leta.

Prenova UKC-ja se bo podražila in podaljšala