Koliko podatkov, osebnih in o rabi medmrežja, vsak dan pustite državam in korporacijam? Foto: BoBo
Koliko podatkov, osebnih in o rabi medmrežja, vsak dan pustite državam in korporacijam? Foto: BoBo

Celomesečne dejavnosti za promocijo varne in odgovorne rabe tehnologije v februarju kot mesecu varne rabe interneta bodo po navedbah centra Safe.si tako namenjene predvsem promociji kulturnega vedenja v komunikacijah na spletu, spletni etiki in prijaznosti do drugih uporabnikov interneta.

S tem namenom je Safe.si pozval šole po državi, da v obliki učnih ur, delavnic, razprav ali kako drugače organizirajo lastne dogodke za obravnavo osrednje teme. Po podatkih s spletne strani centra se bo letos dogodkom v mesecu varne rabe interneta pridružilo več kot 200 osnovnih in srednjih šol ter drugih izobraževalnih zavodov po državi.

Statistični podatki
Podatki državnega statističnega urada za prvo četrtletje lani sicer za Slovenijo kažejo, da je v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem devet odstotkov mladih, starih od 16 do 24 let, kar pomeni okoli 15.920 ljudi, naletelo na okužbo z računalniškim virusom, kar je povzročilo izgubo podatkov ali časa.

Okoli trem odstotkom uporabnikov, starih od 16 do 24 let, pa se je zgodilo, da so bili zlorabljeni njihovi osebni podatki, sporočeni po spletu, ali njihova osebnost, npr. z zlorabo fotografij, videoposnetkov itd.

V skrbi za svojo varnost pri uporabi medmrežja je omejilo posredovanje osebnih podatkov v spletna družabna in profesionalna omrežja ali se je temu odpovedalo 31 odstotkov 16- do 24-letnikov, 21 odstotkov jih je tako ravnalo pri spletnem nakupovanju, 16 odstotkov pri prenašanju programske opreme, glasbe, videodatotek, iger ali drugih podatkovnih datotek.

Del evropske mreže
Dan varne rabe interneta je osrednji dogodek evropske mreže centrov za varnejši internet INSAFE, v katerem delujejo nacionalne točke ozaveščanja o varnih ter učinkovitih načinih rabe interneta in IKT-tehnologij. Od leta 2004, ko je dan varne rabe interneta potekal prvič, je znatno prerasel evropske geografske meje, tako da ga zdaj zaznamujejo že v več kot 100 državah po vsem svetu. Znotraj omenjene mreže že od leta 2005 delujeta tudi slovenski center za varnejši internet in točka ozaveščanja o varni rabi interneta Safe.si.