Vsako leto na novo odkrijejo 2.000 rastlinskih vrst. Foto: MMC RTV SLO
Vsako leto na novo odkrijejo 2.000 rastlinskih vrst. Foto: MMC RTV SLO

80 strani dolgo poročilo so botaniki sestavili prvič z namenom, da ustvarijo največjo bazo podatkov rastlinskih vrst. Poročilo bodo v prihodnje izdajali enkrat letno in bo v pomoč pri medsebojni primerjavi rastlinskih vrst ter pri njihovem ohranjanju.

"To je bila zelo težka naloga. Da smo pripravili poročilo, smo morali povezati več kot 80 botanikov," je dejal eden izmed avtorjev Steve Bachman.

Bachman pravi, da je to ogromen korak naprej, saj so v skrajšano in berljivo obliko povezali vse obstoječe znanje, s katerim bo zdaj lažje poudariti pomen rastlinstva.

Največja grožnja vrstam je kmetijstvo
V raziskavi, ki je pokazala, da obstaja 390.000 rastlinskih vrst, so ugotovili tudi, da je največja grožnja rastlinam kmetijstvo, ki predstavlja kar 31 odstotkov celotnega tveganja za rastline. Sečnja lesa in nabiranje rastlin predstavljata 21,3 odstotka, gradbeniška dela 12,8 odstotka in vreme 3,96 odstotka celotne nevarnosti za rastlinske vrste. Rastline ogrožajo še požari in invazivne vrste.

V poročilu so razčlenili tudi namen rastlin. Okoli 17.810 jih lahko uporabljamo za zdravstvene namene, 5.538 jih je jedilnih, 3.649 jih je užitnih za živali in 1.621 jih lahko uporabimo za kurivo.

Vsako leto na novo odkrijejo 2.000 rastlinskih vrst, najpogosteje v Avstraliji, Braziliji in Kitajski.