ARRS med srugim odloča o izbiri raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki predstavljajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti, in zagotavlja njihovo financiranje ter skrbi za izvedbo programa mladih raziskovalcev in drugih programov ter projektov. Foto: Pixabay
ARRS med srugim odloča o izbiri raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki predstavljajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti, in zagotavlja njihovo financiranje ter skrbi za izvedbo programa mladih raziskovalcev in drugih programov ter projektov. Foto: Pixabay

V četrtek je vlada znova razrešila štiri člane upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS) – Jano Kolar, Emilijo Stojmenovo Duh, Justino Erčulj in Toneta Kregarja – in imenovala nove. Ob tem jim je vlada očitala, da naj bi z izborom vršilke dolžnosti direktorice Lidije Tičar Padar ravnali nevestno, pristransko in nestrokovno, v nasprotju s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.

Razrešena četverica je v izjavi za javnost poudarila, da sta bila oba sklepa o izboru Tičar Padarjeve sprejeta soglasno, po razgovorih in temeljitem premisleku vseh članov upravnega odbora, ki se je odločil v skladu s svojimi suverenimi pristojnostmi, nad postopki pa so ves čas bedele strokovne službe ARRS-ja.

"Resda smo bili imenovani od vlade, vendar smo zakonsko zavezani k nepristranskemu, neodvisnemu in strokovnemu delovanju v javnem interesu in s skrbnostjo dobrega gospodarja, čemur smo sledili tudi pri izbiri vršilke dolžnosti," so zapisali.

Menijo, da je poteza vlade predvsem politično motivirana, saj niso dovolj vodljivi, da bi jim zaupali pomembne odločitve, kot so izbor vladi všečnega direktorja s polnim mandatom, ad hoc financiranje novega raziskovalnega inštituta, ne da bi poznali njegov program, ali sprejetje podzakonskih predpisov za implementacijo novega zakona o raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Novi predpisi bodo po njihovem prepričanju pomembno krojili raziskovalno dejavnost v prihodnjih letih.

Ker menijo, da je to njihova dolžnost, so se odločili, da obtožbe vlade izpodbijajo po sodni poti in tako prispevajo svoj del k delovanju pravne države, so Kolar, Stojmenova Duh, Erčulj in Kregar še zapisali v sporočilu za javnost.

Na njihovo mesto je vlada do izteka mandata upravnega odbora (17. oktobra 2024) na predlog ministrstva za izobraževanje, znanost in šport imenovala Tino Tomažič, Gabrijelo Horvat, Fidela Krupića in Igorja Emrija, torej isto četverico, ki jo je imenovala že v prvem poskusu, ki ga je nato upravno sodišče razveljavilo, saj je ugotovilo, da ima sklep vlade take bistvene pomanjkljivosti, da zaradi njih presoja njegove zakonitosti sploh ni mogoča.

Ob vnovični menjavi članov upravnega odbora ARRS-ja so se oglasili tudi v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) in izrazili ogorčenje ob po njihovem mnenju spornem dejanju vlade: "Gre za prestižno vojno, ko vlada mimo predpisov po svoji lastni volji, izhajajoč iz osebnih motivov, ureja stvari, ki zadevajo vse raziskovalke in raziskovalce, ter ob tem načrtno zapostavi temeljno vlogo ARRS-ja. Obenem to izvede tik pred volitvami in v enem od najkritičnejših obdobij slovenske znanosti, ko je preudarno, transparentno in visoko strokovno delovanje ARRS-ja zelo nujno potrebno," so zapisali v sporočilu za javnost.

Izpostavili so, da sindikat prek svoje predstavnice v upravnem odboru ARRS-ja ves čas dejavno deluje in ves čas skrbi, da svoje obveznosti in pristojnosti opravlja v korist slovenski znanosti. "Gre za strokovnost delovanja, ki nikakor ne sme biti odvisna od vsakokratne politike," so dodali.