Kje je razdeljeni denar? Foto: Arrs/posnetek zaslona
Kje je razdeljeni denar? Foto: Arrs/posnetek zaslona

Visokošolski sindikat se je obrnil na novo vlado, ki jo bo po vsej verjetnosti vodilo Gibanje Svoboda, naj uredi razmere na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

DZ je na koncu prejšnjega leta sprejel področni zakon (o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti). Novi zakon zagotavlja rast proračunskega financiranja do ciljnega enega odstotka BDP-ja in institut stabilnega financiranja. Težava pa je, da še niso sprejeti vsi potrebni podzakonski akti. Razrez sredstev za letos tako še ni določen in raziskovalne organizacije ne morejo načrtovati implementacije zakona.

Sorodna novica Vodstvo ARRS-ja zagotavlja, da je informacijski sistem agencije stabilen

Zakon sicer določa, da bo razrez določen glede na sredstva, ki so bila organizacijam podeljena lani. Toda letno poročilo ARRS-ja za 2021 ne vsebuje podatkov o tem, komu, v kolikšnem znesku in za kakšen namen je bil denar podeljen. Ti podatki so bili od leta 2005 javno objavljeni v beli knjigi in so bili mesečno osveževani vse do lani. Nič več, opozarja visokošolski sindikat, od januarja letos je bela knjiga prazna. ARRS je zakonsko zavezan k objavljanju podatkov.

"Javnost nima več na razpolago sledljivih podatkov o razdelitvi 225 milijonov evrov proračunskih sredstev med posamezne raziskovalne organizacije, o financiranju različnih instrumentov, o denarnem toku glede na znanstvene vede itd."

Visokošolski sindikat je kot krivca označil direktorja ARRS-ja, ki je prekinil pogodbo za vzdrževanje informacijskega sistema in angažiral novo podjetje. Star sistem je bil ugasnjen pred uvedbo novega. "Informacijskega somraka ARRS-ja, ki še kar traja, ni povzročil nestabilen ali zastarel informacijski sistem, temveč to, da informacijskega sistema sploh ni več," sporoča sindikat, in dodaja, da se je agencija "v dobi digitalizacije dedigitalizirala". Pozval je k preiskavi, ali je to rezultat nesposobnosti ali "kakšnih interesov".

Sindikat tako od nove vlade in pristojnega ministrstva pričakuje, da bosta posvetila "ustrezno pozornost" razmeram na ARRS-ju in sankcionirala tiste funkcionarje, ki so ali odgovorni za informacijski mrk ali pa so pri tem opustili dolžna ravnanja kot nadzorniki.

Anderluh od nove vlade pričakuje boljši dialog

Foto: Radio Slovenija
Foto: Radio Slovenija

Pred dnevi je svoja pričakovanja od nove vlade izrazil tudi direktor Kemijskega inštituta Gregor Anderluh.

Pričakujemo, da se bo politika umaknila iz strokovnih teles. Na področju znanosti pričakujemo umik političnih posegov v Javno agencijo za raziskovalno dejavnost

Anderluh

Meni, da Slovenijo v bližnji prihodnosti čakajo zahtevne razmere. Sestava novega DZ po njegovem mnenju nakazuje, da bi se lahko oblikovala močna in široka koalicija, ki se bo učinkovito lotila tudi največjih izzivov. Pričakuje boljši dialog na področju znanosti pa umik političnih posegov v ARRS, je povedal za Slovensko tiskovno agencijo. Pričakuje tudi drugačen način sprejemanja odločitev, ki bo temeljila na strokovnih izhodiščih in upoštevanju stroke.

Za učinkovito naslavljanje razvojnih izzivov, vključno z zelenim prehodom, predlaga vzpostavitev ministrstva za razvoj, ki naj poveže resorje visokega šolstva, znanosti, tehnologij, inovacij in digitalizacije.

Poudaril je, da se mora na področju znanosti kratkoročno pozornost takoj nameniti sprejemu podzakonskih aktov v povezavi z novim zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Čim prej naj se tudi naslovijo ustrezne plače v raziskovalni dejavnosti, na primer mlajših raziskovalk in raziskovalcev ter administrativnega osebja na javnih raziskovalnih zavodih, ki so glede na ostale skupine močno podcenjene.

"Srednjeročno in dolgoročno naj se vzpostavijo učinkoviti mehanizmi sodelovanja med univerzami, javnimi raziskovalnimi zavodi in gospodarstvom. Poskrbi naj se tudi za investicije v raziskovalno infrastrukturo, nove stavbe, prenove stavb in raziskovalno opremo večje vrednosti," je še dodal Anderluh.