Novinarska konferenca Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in Judovske skupnosti Slovenije, kjer so predstavili ustavno pritožbo zoper sodbo vrhovnega sodišča, ki je razveljavilo obsodbo zoper domobranskega generala Leona Rupnika. Foto: BoBo
Novinarska konferenca Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in Judovske skupnosti Slovenije, kjer so predstavili ustavno pritožbo zoper sodbo vrhovnega sodišča, ki je razveljavilo obsodbo zoper domobranskega generala Leona Rupnika. Foto: BoBo

Upokojeni profesor prava Ljubo Bavcon je v imenu individualnih zločinov Leona Rupnika izrazil pričakovanje in prepričanje, da bodo ustavni sodniki natančno prebrali pritožbi, preučili in pretehtali njihove argumente ter da ne bodo mimogrede pritožb zavrgli s sklicevanjem na to, da še niso izčrpana vsa pravna sredstva. Dejansko so vsa pravna sredstva izčrpana, kajti novo odločanje ni mogoče, če je obdolženec mrtev, je dejal.

"Vrhovno sodišče bi moralo vedeti, da mrtvemu ni mogoče soditi, in se zavedati, da gre za nekoga, ki je nacionalni veleizdajalec, vodja kolaboracije z italijanskimi in nemškimi Slovencem sovražnimi fašističnimi in nacističnimi okupatorji in vojni zločinec, kot je bil spoznan za krivega pred vojaškim sodiščem leta 1945," je pojasnil Bavcon. Zdaj pa naj bi zaradi te sodbe veljal za neobsojenega in nedolžnega, je dodal.

Edina institucija, ki bi lahko razveljavila to po njegovem mnenju sramotno sodbo, je ustavno sodišče. Ob tem je Bavcon opozoril na nekatere argumente pritožb, predvsem pa, da bi negativna odločitev ustavnega sodišča žrtvam Rupnikovih zločinov povsem onemogočila pravico do učinkovitega sodnega varstva. Še posebej je opozoril na kršitve človekovega dostojanstva, ki jih je zagrešila sodba vrhovnega sodišča.

Leon Rupnik je sodeloval z okupatorji. Foto: YoTtube
Leon Rupnik je sodeloval z okupatorji. Foto: YoTtube

Poudaril je še, da je vrhovno sodišče prezrlo dejstvo, da je Rupniku sodilo vojaško sodišče, za katera so veljali posebni predpisi, ki jih je vojaško sodišče dosledno spoštovalo. Kot je poudaril, je bil obtožencem Rupniku in drugim zagotovljen celo nekoliko višji standard procesnih jamstev, kot so ga imeli obtoženci na nürnberškem procesu.

Pritožniki pričakujejo, da bo ustavno sodišče razumelo moralno-etično zavrženost sodbe vrhovnega sodišča tako glede individualne krivde Rupnika kot tudi glede simboličnega pomena te sodbe, ki je po Bavconovem mnenju sestavni del prizadevanj nekaterih "neofašističnih in neonacističnih političnih krogov, za spremembo zgodovinskih dejstev tako, da bi bili nacionalni izdajalci, kolaboranti in vojni zločinci rehabilitirani".

Vloženi dve pritožbi

Obe ustavni pritožbi sta vsebinsko naravnani, eno je vložila Zveza združenj borcev (ZZB) za vrednote NOB Slovenije in Judovska skupnost Slovenije, drugo Mestna občina Ljubljana (MOL) in posamezniki, pri čemer je bil Bavcon spiritus agens priprave teh pritožb, je pojasnil ustavni pravnik in pripravljavec vsebine pritožbe Ciril Ribičič.

Ob tej priložnosti je Inštitut za ustavno pravo izdal knjižico s pritožbama. Ribičič je prepričan, da bo knjižica ostala neki "dokument časa" ne glede na to, kakšna bo usoda ustavnih pritožb. Meni, da je mogoča pot tudi na Evropsko sodišče za človekove pravice, če bo odgovor ustavnega sodišča negativen.

MOL se je za pritožbo odločil, ker je Ljubljana mesto heroj in simbolizira upor proti okupatorju, Rupnik pa je simbol slovenskega izdajstva in kolaboracije z okupatorji, s čimer se kršijo človeško dostojanstvo in domoljubna čustva, je povedal podžupan Aleš Čerin.

Pritožbo so na ustavno sodišče vložili prek odvetniške družbe Završek & Šnajder. "Težko je napovedovati, kako hitro bo ustavno sodišče odločilo, vsekakor štejemo v nekem razumnem roku, da bo vsaj odločilo, ali bo zadevo sprejelo v obravnavo ali ne," je dejal odvetnik Roman Završek. A ocenjujejo, da bo postopek ustavljen, ker ga zoper mrtvega ni mogoče voditi.