Popovič je bil aprila letos zaradi zlorabe položaja pri vnaprej dogovorjeni prodaji občinskih zemljišč na Serminu, kar naj bi občino oškodovalo za 5,5 milijona evrov, obsojen na tri leta zapora in dveletno prepoved opravljanja javne funkcije. Foto: BoBo
Popovič je bil aprila letos zaradi zlorabe položaja pri vnaprej dogovorjeni prodaji občinskih zemljišč na Serminu, kar naj bi občino oškodovalo za 5,5 milijona evrov, obsojen na tri leta zapora in dveletno prepoved opravljanja javne funkcije. Foto: BoBo

Koprsko višje sodišče si bo zaradi obsežnosti zadeve namreč vzelo več časa. Popovič je bil aprila letos zaradi zlorabe položaja pri vnaprej dogovorjeni prodaji občinskih zemljišč na Serminu, kar naj bi občino oškodovalo za 5,5 milijona evrov, obsojen na tri leta zapora in dveletno prepoved opravljanja javne funkcije.

Višji sodniki so zadevo "Serming" dobili v reševanje 3. oktobra. Kljub pričakovanjem, da bo odločitev o sodni usodi koprskega župana padla že pred novim letom, se je izkazalo, da je to tako rekoč nemogoče. "Gre za zelo obsežno zadevo. Zgolj sodba ima 149 strani, zoper njo pa je bilo vloženih pet zelo obsežnih pritožb. Za tako obsežen spis sodnica poročevalka potrebuje daljši čas za pripravo na sejo senata, zato še ni mogoče napovedati, kdaj bo seja senata," so za TV Slovenija odgovorili na višjem sodišču.

Sodnica poročevalka Popoviča že oprostila zlorabe položaja
Ker datum seje še ni znan, ne morejo niti odgovoriti, kdo izmed višjih sodnikov bo sedel v senatu. Za zdaj je znano samo to, da bo sodnica poročevalka višja sodnica Mara Turk. Turkova je bila sicer sodnica poročevalka že v zadevi, ko so Popoviču pred leti sodili za zlorabo položaja in utajo davkov, ko je bil še gostinec. Na koncu je bil na šestmesečno pogojno zaporno kazen pravnomočno obsojen le zaradi davčne utaje, oproščen pa zlorabe položaja. Za sodnico poročevalko ni bila težava, da Popovičevo družinsko podjetje BPC, v katerem je bil Popovič direktor, denarja od poslovanja ni polagalo na račun podjetja. Presodila je, da je z zaslužkom več deset tisoč evrov Popovič rokoval "zunajbilančno", kar je zajemalo tudi plačevanje zaposlenih na roko.

Turkova je razveljavila tudi sodbo v primeru za spolno zlorabo obsojenega trenerja enega izmed obalnih športnih društev in sojenje vrnila v ponovno odločanje, kar je pri tožilcih sprožilo začudenje. Višja sodnica Turkova naj bi menila, da je treba znova ugotavljati, s kakšnim namenom je trener otipaval deklice. Pri tem je sledila razsodbi italijanskega kasacijskega sodišča, ki je v primeru moškega, ki je na ulici otipaval dekleta, razsodilo, da je to počel iz radovednosti.
Glede na zadnje odločitve so nekateri prepričani, da bo sodnica tudi pri Popovičevi sodbi iskala olajševalne okoliščine, vendar je kaj takega prezgodaj napovedovati.

Dosje se debeli
Popovič je sicer med sojenjem ves čas navajal, da je bila prodaja zemljišč na Srminu za občino odličen posel in da višje cene takrat ne bi mogli iztržiti. Trdil je, da je sojenje politični konstrukt, in pri tem redno navajal znanstva med sodnico, ki ga je obsodila in njegovo protikandidatko na zadnjih volitvah. Časopisne članke na to temo so njegovi odvetniki celo priložili pritožbi na višje sodišče.

Med čakanjem na pravnomočnost pa se mora Popovič že zagovarjati zaradi domnevne zlorabe položaja pri še eni prodaji oziroma zamenjavi občinskih zemljišč. Kmalu naj bi se začelo tudi sojenje zaradi domnevne zlorabe položaja pri podelitvi koncesije na objektih na kopališču svojemu družinskemu podjetju, zoper Popoviča pa teče še več sojenj in postopkov za razžalitev. Razširil se je tudi seznam ovadb, ki so jih kriminalisti poslali na tožilstvo. Popovič je zdaj ovaden še zaradi sporne prodaje skladišč Libertas hišnemu gradbincu Grafistu in zaradi prodaje Carpaccio puba podjetju svoje mame.

Eugenija Carl, TV Slovenija