Mikuževa je vložila predlog za začasno preložitev izročitve Žavbija Italiji, kjer je osumljen terorizma zaradi novačenja. Foto: EPA
Mikuževa je vložila predlog za začasno preložitev izročitve Žavbija Italiji, kjer je osumljen terorizma zaradi novačenja. Foto: EPA
Sirija, sirska zastava
Žavbi naj bi v Italiji rekrutiral in radikaliziral potencialne borce. Učil naj bi jih, kako ravnati z orožjem in kako priti do sirskega bojišča. Foto: Reuters

je odločil tudi za ustavno pritožbo.

Poročali smo, da je sklep o dovolitvi predaje Žavbija, ki naj bi v Italiji rekrutiral potencialne borce za Sirijo, pravnomočen - danes so ga potrdili na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Dodali so, da ga bodo tako izročili Italiji, nadaljnje aktivnosti glede predaje sosednji državi pa so v pristojnosti policije.

Žavbi naj bi v Italiji rekrutiral potencialne borce za Sirijo, zato je preiskovalni sodnik sodišča v Benetkah zanj izdal nalog za prijetje in predajo. Slovenska policija ga je prijela 6. maja, trenutno pa je še vedno v priporu.

Njegova odvetnica Lara Mikuž je na sodišče najprej vložila pripombo na predlog za njegovo izročitev Italiji. Pojasnila je, da je to storila zaradi napake, ki so jo po njenem mnenju v evropskem nalogu za prijetje in predajo storili Italijani. Okrožno sodišče je pritožbo zavrnilo, tako da je sklep zdaj pravnomočen.

Boj proti izročitvi se nadaljuje
Vendar pa je Mikuževa danes vložila predlog za začasno preložitev izročitve, in sicer na podlagi tretjega odstavka 35. člena zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami EU-ja. Ta določa, da se lahko predaja zahtevane osebe "izjemoma začasno preloži zaradi resnih humanitarnih razlogov, zlasti če obstaja verjetnost, da bi predaja očitno huje ogrozila življenje ali zdravje zahtevane osebe".

Ker zahteva za varstvo zakonitosti v konkretnem primeru ni dopustna, pa se je Žavbi odločil tudi za ustavno pritožbo. Na ustavno sodišče jo bo podal v naslednjih dneh, je pojasnila. Na ustavno sodišče se Žavbi namerava obrniti zaradi "kršenja ustave in evropske konvencije o človekovih pravicah", je pojasnila odvetnica, a konkretneje o teh kršitvah za zdaj še ni želela govoriti. Obenem bodo ustavnemu sodišču predlagali zadržanje izročitve Italiji.

Dogovori z Italijo že potekajo
Na policiji so pojasnili, da ima policija po prejemu pravnomočnega sklepa o dovolitvi predaje osebe, na voljo za izvršitev 10 dni. Glede na utemeljenost prošnje je to obdobje možno podaljšati za nadaljnjih 10 dni.

Kot so zapisali na policiji, so preko sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje (Urad SIRENE Slovenija) nemudoma vzpostavila kontakt s pristojnim uradom SIRENE države članice EU-ja ter jih obvestila o pravnomočnosti sklepa o predaji. Začeli so se tudi dogovori o datumu in kraju predaje, so še zapisali.