Na slovenska ministra so evropski poslanci, ki so v odboru Evropskega parlamenta za kulturo, naslovili tudi več vprašanj glede izzivov v času koronske krize.

Izzivi izobraževanja na daljavo
Veliko na Simono Kustec naslovljenih vprašanj se je nanašalo na izzive izobraževanja na daljavo, ki so ga države uvedle zaradi pandemičnih omejitev, na primer evropski poslanec iz vrst desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP) Peter Pollak je vprašal, kako revnim družinam zagotoviti boljši dostop do digitalnega izobraževanja. Ministrica je poudarila, da izobraževanje sodi v šole, a da je treba skupaj postaviti ključne stebre kombiniranega učenja v šolah in v digitalni obliki, pri čemer je bistveno zagotoviti enake možnosti.

Diskriminacija ranljivih skupin
Romeo Franz
(Zeleni) je poudaril pomen skupnih vrednot, kot so vladavina prava in pravice manjšin, in opozoril na diskriminacijo ranljivih skupin v izobraževalnem sistemu, zlasti romskih otrok. Ministrica je odgovorila, da se zavedajo diskriminacije in da je treba to reševati skozi dialog in z delitvijo dobrih praks. Ko gre za romske otroke v izobraževanju, ima Slovenija po njenih besedah nekaj dobrih praks, tudi s pozitivno diskriminacijo.

Pozornost, posvečena avdiovizualnemu sektorju
Minister Vasko Simoniti je v uvodni predstavitvi med drugim izpostavil velike izgube v avdiovizualnem sektorju v koronski krizi in upad financiranja izvirne evropske produkcije, opozoril je na nesorazmerje med prevladujočimi ameriškimi platformami s storitvami na zahtevo in majhnim evropskim deležem ter izpostavil vprašanje, kako na svetovnem digitalnem trgu čim bolje izkoristiti evropske prednosti, kot so izvirnost, raznolikost in svoboda izražanja.

Koncept novega evropskega Bauhausa
Precej vprašanj se je nanašalo na koncept novega evropskega Bauhausa, ki naj bi bil estetika evropskega zelenega dogovora in most med svetom znanosti in tehnologije ter svetom umetnosti in kulture. Simoniti je poudaril, da je ta pobuda imenitna ideja, ki se "pragmatično usmerja v izboljšave bivalnega okolja v mestu in na podeželju, pri čemer arhitekturni premisleki ob razumevanju vseh izzivov sodobnega sveta, ki narekujejo uveljavitev nove tehnologije, ne bodo zaobšli tistih temeljev, ki jih nosi in predstavlja kulturno izročilo – tradicija in kulturna dediščina".

Svoboda medijev in varnost novinarjev
Evropski poslanec Massimiliano Smeriglio (socialdemokratski S&D) je ministra vprašal, kako bo slovensko predsedstvo prispevalo k zagotavljanju spoštovanja svobode medijev in varnosti novinarjev, zlasti v kontekstu preprečevanja zlonamerne uporabe strateških tožb za onemogočanje udeležbe javnosti, poznanih po okrajšavi Slapp. Simoniti je odgovoril, da so med koronsko krizo vse države morale sprejemati ukrepe, ki posegajo v človekove pravice, a da se je povsod pazilo na ohranitev svobode izražanja in svobode medijev. Poudaril je, da je treba vztrajati pri medijskem pluralizmu in tehnološkem prilagajanju.

Smerihlio je vprašanje ponovil, saj po njegovem mnenju Simoniti ni odgovoril na vprašanje, kako zaščititi neodvisne medije. Minister je v ne prav konkretnem odgovoru izpostavil razlike med malimi in velikimi državami, pomen medijskega pluralizma in konkurenčnosti ter izrazil prepričanje, da mora država poskrbeti, da se neposredno ne vmešava v medijsko krajino.

Jesenski strokovni srečanji v Sloveniji
Simoniti je za konec napovedal strokovni srečanji, ki bosta jeseni organizirani v Ljubljani, in sicer o pravici do dediščine kot spodbudi za trajnostni razvoj ter širši dostopnosti in konkurenčnosti evropskih avdiovizualnih in medijskih vsebin.