Agrokor je v sporočilu za javnost zapisal, da bi se moral AVK vzdržati javne komunikacije o zadevah, o katerih še ni pravnomočno odločeno. Hkrati pa bi od javne agencije pričakoval, da javnosti posreduje tudi njegove argumente. Foto: BoBo
Agrokor je v sporočilu za javnost zapisal, da bi se moral AVK vzdržati javne komunikacije o zadevah, o katerih še ni pravnomočno odločeno. Hkrati pa bi od javne agencije pričakoval, da javnosti posreduje tudi njegove argumente. Foto: BoBo

Hrvaška družba je prepričana, da jo je AVK za tarčo postopkov v povezavi s prevzemom polnilnice vode Costella izbral arbitrarno, saj je le ena izmed družb v verigi podjetij skupine in ni lastnik družbe Ardeya Global, ki ima v lasti Costello.

Zapletena lastniška veriga

Lastniška veriga je namreč naslednja: Costella je v 100-odstotni lasti Ardeye Global, ki je v 100-odstotni lasti švicarske družbe Agrokor, ta je v 100-odstotni lasti hrvaškega Agrokorja, ki je v 100-odstotni lasti družbe Adria Group Holding, njena 100-odstotna lastnica je družba Adria Group, ki je v 100-odstotni lasti podjetja Agrokor projekti, ta pa je v 100-odstotni lasti nekdanjega vodilnega hrvaškega Agrokorja Ivice Todorića.

"S transakcijo je nadzor nad podjetjem Ardeya Global pridobilo švicarsko podjetje Agrokor, saj je to podjetje kupilo delež v ciljni družbi, in ne družba Agrokor, ki za transakcijo sploh ni vedela in je bila z njo seznanjena šele po več kot leto dni po transakciji," navaja Agrocor.

AVK je po njegovem mnenju za 'tarčo' postopkov izbral podjetje, ki sploh ni kupilo deleža v Ardeyi Global oziroma ki sploh ni zadnje v verigi podjetij iz nekdanje skupine Agrokor.

"Na tej podlagi Agrokor utemeljeno verjame, da je Agrokor tarča postopkov izključno iz razloga, ker je imetnik delnic Mercatorja, saj bi po vseh drugih, pravno upoštevanih, merilih tarča postopkov agencije moralo biti katero koli drugo podjetje iz nekdanje skupine Agrokor," pravijo v Agrokorju, v katerem menijo, da niso bili zavezani priglasiti koncentracije, saj mora po zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence koncentracijo priglasiti oseba ali podjetje, ki pridobi nadzorom nad celoto ali deli enega ali več podjetij.

Sprožen upravni spor

Glede (ne)posredovanja podatkov AVK-ju, o čemer ta tudi piše, odgovarjajo, da so vsakokrat odgovorili na dopise AVK-ja in da so agencijo za podatke, ki jih niso imeli, napotili na švicarski Agrokor. Glede kazni 40.000 evrov, ki jo je AVK naložil Agrokorju, je družba sprožila upravni spor, ki še ni končan. Prepričana je namreč, da je AVK kršil številne določbe upravnega postopka, da je zmotno uporabil materialno pravo, da je pri določitvi višine kazni ravnal arbitrarno in da je zmotno ugotovil dejansko stanje.

Agrokor se tudi ne strinja z mnenjem AVK-ja, da postopek presoje učinkov koncentracije na trgu ni povezan s postopkom prekrška zaradi nepriglasitve koncentracije. Meni namreč, da je teža prekrška bistveno manjša, če koncentracija nima vpliva na trg, kot če ga ima, in da bi moral AVK to upoštevati, ko se je odločal, ali so v povezavi z očitanim prekrškom podani razlogi za izrek opomina ali opozorila.

Ponovili so, da bodo zoper sklep o začasnem zavarovanju in zoper odločbo Okrajnega sodišča v Ljubljani uporabili vsa razpoložljiva nacionalna in mednarodna pravna sredstva.