Po podatkih Statističnega urada Slovenije se je delež prekarnih delavcev lani v primerjavi z letom pred tem zvišal za 1,3 odstotne točke. Takšno delo je opravljalo 58.000 delovno aktivnih, kar je predstavljalo 6-odstotni delež vseh. Foto: Pixabay
Po podatkih Statističnega urada Slovenije se je delež prekarnih delavcev lani v primerjavi z letom pred tem zvišal za 1,3 odstotne točke. Takšno delo je opravljalo 58.000 delovno aktivnih, kar je predstavljalo 6-odstotni delež vseh. Foto: Pixabay

Sistemska odprava prekarnosti je temeljni predpogoj za ohranitev socialne države in za napredovanje v smeri zelene, do okolja prijazne transformacije družbe, je zapisano v apelu. Obenem to predstavlja temelj za razvoj medgeneracijske solidarnosti, stabilnosti zdravstvenega in pokojninskega sistema ter družbeno odgovornega, v prihodnost obrnjenega gospodarstva.

V apelu je poziv k jasni opredelitvi pojma prekarnosti na zakonski in podzakonski ravni. Podpisniki apela so mnenja, da se mora vlada zavedati, da je prekarnost več kot le težava dela, zaradi česar naj se odpravo prekarnosti z ravni ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prenese na kabinet predsednika vlade.

"Zaradi njenega obsega, kompleksnosti in večnivojskosti problemov, ki jih povzroča, je pomembno tudi, da odprave prekarnosti vlada ne delegira kot eno od področij, s katerim se ukvarja državni sekretar, ki je odgovoren za socialo, gospodarstvo ali javno upravo, ampak je za področje imenovan uradnik, ki se posveča le temu področju in poveže vse ključne deležnike v diskurz," je zapisano.

Skupina, ki se bo v okviru kabineta predsednika vlade spoprijemala s prekarnostjo, bo morala biti sestavljena iz strokovnjakov, predstavnikov ministrstev in predstavnikov socialnih partnerjev. Med nalogami skupine je v apelu poudarjena priprava na sprejem strategije za odpravo prekarnosti in oblikovanje ter izvajanje ukrepov za zmanjšanje obsega in posledic prekarnosti. V pripravo in izvajanje strategije ter ukrepov mora biti po oceni podpornikov apela vključen tudi Ekonomsko-socialni svet.

Kot je na praznik dela poročal časopis Delo, so se apelu med drugim pridružili akademiki in raziskovalci Metka Tekavčič, Vesna Vuk Godina, Rado Bohinc, Lučka Bogataj, Bogomir Kovač, Rudi Rizman, Slavoj Žižek, Lev Kreft, Danilo Türk, Maca Jogan in Roman Kuhar. Med nevladnimi organizacijami so podporo pozivu izrazili predstavniki Inštituta 8. marec, društva Asociacija, Mladinskega sveta Slovenije in Inštituta za ekologijo.

Iniciativo so podprli tudi v sindikatih, po pisanju Dela so to med drugimi storili predstavniki Zveze sindikatov javnega sektorja, Konfederacije sindikatov Pergam in Konfederacije sindikatov 90 Slovenije ter predsedniki sindikata Mladi plus, Sindikata delavcev javne nege, Sindikata zdravstvenega in socialnega varstva Slovenije, Sindikata Glosa, Svobodnega sindikata in Sindikata gasilstva Slovenije.

Iniciativo za sistemsko odpravo prekarnosti je podprla tudi Rektorska konferenca Republike Slovenije, to je organ, ki povezuje rektorate Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Univerze v Novi Gorici.