Problem pomanjkanja delavcev podjetja vse pogosteje rešujejo z zaposlovanjem agencijskih delavcev in tujcev. Foto: BoBo/Srdjan Živulović
Problem pomanjkanja delavcev podjetja vse pogosteje rešujejo z zaposlovanjem agencijskih delavcev in tujcev. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Banka Slovenije v najnovejšem poročilu Gospodarska in finančna gibanja ugotavlja, da delež investicij v BDP-ju vidno zaostaja za povprečjem evrskega območja. To je neobičajno za gospodarstvo, ki je v fazi dohitevanja razvitejših tekmecev. Z razvojnega vidika je problematičen predvsem zaostanek v rasti investicij v raziskave in razvoj.

Gradbeništvo se spet krepi
V Sloveniji se letos krepi povpraševanje po gradbenih delih. Rast zasebne potrošnje se je ob nekoliko nižji rasti realne mase plač umirila. Umiritev rasti agregatov domačega povpraševanja se ob konkurenčnem izvozu zrcali v neto menjavi s tujino, ki je v drugem četrtletju k 4,4-odstotni rasti BDP-ja prispevala 1,1 odstotne točke.

Pomanjkanje delavcev
Na trgu dela se je nadaljevala visoka rast zaposlovanja v večini dejavnosti, in sicer ob hitrem zmanjševanju brezposelnosti in vse večjem strukturnem neskladju. Problem pomanjkanja delavcev podjetja vse pogosteje rešujejo z zaposlovanjem agencijskih delavcev in tujcev.

Čeprav počasi, se znižuje tudi strukturna brezposelnost, saj postopoma pada število dolgotrajno brezposelnih. Od leta 2014 se znižujeta stopnji registrirane in anketne brezposelnosti, ki ju glede na trenutne podatke od njunih ravni v času pregrevanja v letih 2007 in 2008 ločita le še dve odstotni točki.

Ob sočasni visoki rasti zaposlenosti se je nominalna masa plač v povprečju prvih sedmih mesecev medletno zvišala za 5,6 odstotka, rast realne mase plač pa je bila 3,9-odstotna. Gibanja na trgu dela za zdaj še ne ogrožajo zunanje konkurenčnosti, saj rast stroškov dela na enoto proizvoda zaostaja za povprečno v evrskem območju.

Bo pa pomanjkanje delovne sile v prihodnje eden glavnih izzivov ohranjanja visoke gospodarske rasti. Potreben bo preskok v produktivnosti dela in dodani vrednosti z usmerjenimi investicijami v visokotehnološke dejavnosti, so poudarili centralni bančniki.