Skupina Zavarovalnice Triglav je v začetku leta povečala obseg zbranih premij na vseh trgih, na katerih je navzoča. Foto: BoBo
Skupina Zavarovalnice Triglav je v začetku leta povečala obseg zbranih premij na vseh trgih, na katerih je navzoča. Foto: BoBo

Skupina Zavarovalnice Triglav je povečala obseg premij na vseh trgih, na katerih je navzoča. V Sloveniji je rast v povprečju znašala štiri odstotke, zunaj nje pa šest odstotkov, so sporočili iz zavarovalnice. Kar šestodstotno rast so ugotovili pri premoženjskih in zdravstvenih zavarovanjih, upadlo pa je vplačevanje življenjskih zavarovanj, pri katerih je Triglav obračunal za tri odstotke manj premij kot v lanskem prvem četrtletju.

Več škodnih dogodkov
Čeprav je bilo v prvih treh mesecih letošnjega leta za 12 odstotkov več škod kot v istem obdobju lani, ti dogodki na poslovanje niso vplivali. Obračunali so za 171 milijona evrov bruto škod. Kot so pojasnili, je 12-odstotno povečanje predvsem posledica izplačil nastalih in prijavljenih škod v letu 2017 na področju premoženjskih zavarovanj. Do rasti obračunanih škod je prišlo tudi zaradi povečanja zavarovalnega portfelja na področju zdravstvenih zavarovanj in večje škodne pogostnosti zaradi spremenjene starostne strukture zavarovancev.

Doseženi poslovni rezultati so predvsem odraz dobrega poslovanja v zavarovalni dejavnosti, medtem ko so bili donosi od finančnih naložb po pričakovanjih nižji. V primerjavi z lani so se znižali za 39 odstotkov.

Triglav s pokojninskimi zavarovanji na Hrvaško
"Z rezultati prvega trimesečja smo zadovoljni, in upoštevaje predvidene razmere poslovanja do konca, leta ocenjujemo, da bo letni dobiček pred obdavčitvijo skupine Triglav dosežen v načrtovanem razponu," je dejal predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar. Skupina v letu 2018 načrtuje rast tako obračunanih bruto premij kot dobička. Dobiček pred davki naj bi se gibal med 80 in 90 milijoni evrov, bruto premija, ki je lani dosegla milijardo evrov, pa naj bi se še povečala.

Skupina Triglav v letu 2018 nadaljuje izvajanje svojih strateških usmeritev. V smeri strategije razvoja in rasti po lanskem vstopu na trg prostovoljnega pokojninskega zavarovanja v Bosni in Hercegovini in na makedonski trg življenjskih zavarovanj letos z nakupom večinskega deleža pokojninske zavarovalnice vstopa tudi na trg pokojninskih zavarovanj na Hrvaškem.