Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je ob objavi poslovnih rezultatov zapisal, da so s poslovanjem v letu 2016 zadovoljni, saj so izboljšali bonitetne ocene, poslovni izid pa je celo nad načrtovanim. Foto: BoBo
Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je ob objavi poslovnih rezultatov zapisal, da so s poslovanjem v letu 2016 zadovoljni, saj so izboljšali bonitetne ocene, poslovni izid pa je celo nad načrtovanim. Foto: BoBo

Matična družba je imela lani 75,3 milijona evrov čistega dobička, kar pomeni 29-odstotno rast, medtem ko je premije okrepila za en odstotek, na 593 milijonov evrov.

Nerevidirani podatki za skupino kažejo, da je lani dosegla 95,1 milijona evrov dobička pred davki, kar je sedem odstotkov manj kot v letu 2015, vendar nad načrti, ki so bili med 80 in 90 milijoni evrov. Dobiček pred davki matične družbe je medtem na letni ravni narasel za 22 odstotkov, na 83,4 milijona evrov.

Presegli pričakovano poslovanje
Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je ob objavi poslovnih rezultatov zapisal, da so s poslovanjem v letu 2016 zadovoljni, saj so izboljšali bonitetne ocene, poslovni izid pa je celo nad načrtovanim. "Vpliv negativnih dejavnikov, posebej nižjih donosov od finančnih naložb, je bil nekoliko manjši od pričakovanega, hkrati nam je uspelo doseči relativno visoko premijsko rast. Na naših večjih trgih smo okrepili tržni delež in povečali delež zavarovalne premije na trgih zunaj Slovenije," je zapisal v izjavi za javnost.

Po nerevidiranih podatkih je skupina obračunala 936 milijonov evrov konsolidirane kosmate zavarovalne in sozavarovalne premije, čeprav so načrtovali, da bodo zbrali približno 900 milijonov evrov. Premija premoženjskih zavarovanj, ki predstavlja 65-odstotni delež konsolidirane zavarovalne premije, se je povečala za dva odstotka oz. štiri odstotke ob upoštevanju prodaje češke zavarovalnice. Premija življenjskih zavarovanj je kljub vplivu visokih doživetij iz naslova zavarovalnih polic ostala na ravni iz leta 2015. Premija zdravstvenih zavarovanj se je povečala za pet odstotkov.

Premijska rast tudi na zunanjih trgih
Skupina je v Sloveniji zbrala dva odstotka več premije kot leta 2015. Na slovenskem trgu so vse tri zavarovalnice v skupini dosegle premijsko rast, matična družba je imela enoodstotno, Triglav, Zdravstvena zavarovalnica šestodstotno in Skupna pokojninska družba triodstotno rast, so pojasnili v zavarovalnici.

Na trgih zunaj Slovenije je bila povprečna premijska rast skupine dvoodstotna oz. devetodstotna, če se pri medletni primerjavi upošteva prodaja češke zavarovalnice. Najvišja rast premije, in sicer 22-odstotna, je bila v Srbiji.