Skupščina se ni dotaknila imenovanja novih nadzornikov. Foto: BoBo
Skupščina se ni dotaknila imenovanja novih nadzornikov. Foto: BoBo

Slovenski državni holding (SDH) je na ponedeljkovi skupščini Družbe za avtoceste v RS (Dars) potrdil predlog, po katerem bo Dars od 40,5 milijona evrov bilančnega dobička državi kot edini lastnici izplačal 31 milijonov evrov.

Darsova uprava pod vodstvom Matjaža Kneza je sicer predlagala, da se bilančni dobiček v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička. Enako je uprava predlagala že lani, a je nato SDH z nasprotnim predlogom dosegel, da je Dars takrat od 22,4 milijona evrov bilančnega dobička za dividende namenil sedem milijonov.

Potrdili spremembe Darsovega statusa
Skupščina je potrdila tudi spremembe Darsovega statuta, po katerih lahko družba poleg poslov, ki sodijo v njeno dejavnost, opravlja tudi vse posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti ter ne pomenijo rednega opravljanja dejavnosti. Tako lahko pridobiva nepremičnine, ustanavlja podružnice in hčerinske družbe na območju Slovenije.

SDH pa ni podprl predloga, da bi lahko uprava na delovna mesta, ki so kot vodilna opredeljena v internih aktih družbe, za določen čas imenovala vodilne delavce, pa tudi delavce s posebnimi pooblastili.

Upravi podelili razrešnico
Skupščina je sicer upravi pod vodstvom Matjaža Kneza in nadzornemu svetu, ki ga za zdaj še vodi Robert Ličen, podelila razrešnico.

Kljub pričakovanjem pa ni imenovala novih nadzornikov. Država bo sklic skupščine Darsa, na kateri bodo izbrani novi nadzorniki, izbrala, ko bo kandidacijski postopek končan in kandidati izbrani.

V SDH-ju so sicer v ponedeljek pojasnili, da želijo čim prej zagotoviti nemoteno delo nadzornega sveta.

Ličnove izjave še zaostrile razmere
Še pred odstopom trojice so bile glasne govorice o zamenjavi nadzornega sveta Darsa, dodatno pa so dogajanje zaostrile četrtkove izjave prvega nadzornika Roberta Lična. Ta je pojasnil, da je že trikrat dobil eksplicitna navodila, naj zamenja predsednika uprave Darsa Matjaža Kneza, dvakrat naj bi ga k temu pozval minister za infrastrukturo Peter Gašperšič, kar je zadnji odločno zanikal in zahteval tudi opravičilo. Ličen pri svojih izjavah vztraja.

Andraž Lipolt, Gregor Lukan in Gregor Osojnik so nato zaradi Ličnovih izjav v petek odstopili in se v pismu SDH-ju od očitkov prvega nadzornika ogradili.