Upravljalec slovenskih avtocest Dars je objavil, da so polletni prihodki iz naslova pobranih cestnin v višini 158,4 milijona evrov na ravni lanskih. Foto: BoBo
Upravljalec slovenskih avtocest Dars je objavil, da so polletni prihodki iz naslova pobranih cestnin v višini 158,4 milijona evrov na ravni lanskih. Foto: BoBo

Upravljavec slovenskih avtocest Dars je objavil, da so polletni prihodki iz naslova pobranih cestnin v višini 158,4 milijona evrov na ravni lanskih. Prihodki od prodaje vinjet znašajo 65,6 milijona evrov, prihodki od cestninjenja tovornega prometa pa 92,8 milijona evrov.

Prihodki od cestnin za tovorni promet so se kljub povečanju števila prehodov in prevoženim kilometrom tovornih vozil zmanjšali za dve odstotni točki zaradi premika bolj umazanih vozil k čistejšim vozilom.

Število prevoženih kilometrov v razredu najbolj umazanih vozil se je namreč zmanjšalo za 26 odstotkov, medtem ko se je količinska prodaja vinjet povečala za šest odstotkov oziroma za 155.453 kosov.

Dars je medtem od januarja do konca junija ustvaril 133 milijonov evrov skupnih odhodkov, ki so bili primerljivi lanskim. Največji delež pri odhodkih predstavljajo odpisi vrednosti za 73,4 milijona evrov, sledijo pa finančni odhodki, stroški dela, stroški storitev, strošek materiala ter drugi poslovni odhodki in drugi odhodki, ki dosegajo majhne deleže v celotnih odhodkih.

Glede na isto obdobje lani so se zmanjšali finančni odhodki in stroški materiala, odpisi vrednosti in stroški dela ostajajo primerljivi, višji pa so stroški storitev predvsem zaradi povečanega obsega del vzdrževanja avtocest, ki so se zaradi mile zime letos začela že februarja.

Čisti polletni dobiček Darsa, ki je bil glede na isto lansko obdobje nižji za tri odstotke, je po navedbah družbe predvsem posledica izpada finančnih prihodkov zaradi nižjih obrestnih mer in nižjih zneskov depozitov.