Nadzorni svet, ki ga vodi Marjan Mačkošek, je januarja zaradi nepravilnosti, storjenih pri ustanavljanju Darsovega telekomunikacijskega hčerinskega podjetja Delkom, razrešil predsednika uprave Matjaža Kneza in člana uprave Franca Skoka. Foto: BoBo
Nadzorni svet, ki ga vodi Marjan Mačkošek, je januarja zaradi nepravilnosti, storjenih pri ustanavljanju Darsovega telekomunikacijskega hčerinskega podjetja Delkom, razrešil predsednika uprave Matjaža Kneza in člana uprave Franca Skoka. Foto: BoBo

Januarja so namreč nadzorniki razrešili predsednika uprave Matjaža Kneza in člana uprave Franca Skoka, vodenje družbe pa je za tri mesece prevzel Tomaž Vidic. Rok za prijavo na razpisani prosti delovni mesti je 15 dni.

Nadzorni svet, ki ga vodi Marjan Mačkošek, je Kneza in Skoka odpoklical zaradi nepravilnosti, storjenih pri ustanavljanju Darsovega telekomunikacijskega hčerinskega podjetja Delkom. Nova predsednik in član uprave bosta imenovana za petletno obdobje.

Razpis, ki je objavljen tudi na spletnih straneh Darsa, zahteva od kandidatov tako za predsednika kot člana uprave med drugim 60 mesecev izkušenj na vodilnih mestih.

Le kandidati, ki niso pravnomočno obsojeni
Kandidati morajo podati tudi izjavo, da niso bili kot člani organa vodenja in nadzora podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojeni na plačilo odškodnine upnikom po veljavnih predpisih o finančnem poslovanju podjetij, in sicer za dve leti po pravnomočnosti sodbe.

Nadzorni svet od kandidatov pričakuje vodstvene in pogajalske sposobnosti, komunikativnost, sposobnost dela v ekipi ter sposobnost strateškega razmišljanja, podati pa morajo tudi svoje videnje razvoja družbe.