Nadzorniki Darsa, ki jih vodi Marjan Mačkošek, so Kneza in Skoka odpoklicali zaradi nepravilnosti, storjenih pri ustanavljanju Darsovega telekomunikacijskega hčerinskega podjetja Delkom. Foto: BoBo
Nadzorniki Darsa, ki jih vodi Marjan Mačkošek, so Kneza in Skoka odpoklicali zaradi nepravilnosti, storjenih pri ustanavljanju Darsovega telekomunikacijskega hčerinskega podjetja Delkom. Foto: BoBo

Nadzorniki Darsa, ki jih vodi Marjan Mačkošek, so Kneza in Skoka odpoklicali zaradi nepravilnosti, storjenih pri ustanavljanju Darsovega telekomunikacijskega hčerinskega podjetja Delkom. Knez in Skok sta namreč 10. novembra 2013 sprejela akt o ustanovitvi družbe Delkom, ne da bi predtem za to pridobila soglasje nadzornega sveta, kar je bilo skladno s takrat veljavnim statutom. Nadzorni svet šteje, da sklep nadzornikov z dne 15. novembra 2012 po vsebini ni takšen, da bi ustrezal zahtevanemu soglasju, saj se nanaša na druge hčerinske družbe, ki niso bile nikoli ustanovljene.

Poleg tega je sporna tudi vsebina ustanovitvenega akta družbe Delkom, ki se razlikuje od poslovnega načrta, sprejetega na seji nadzornega sveta Darsa 14. aprila 2013. Akt o ustanovitvi namreč določa nepojasnjeno visok znesek osnovnega kapitala družbe in po nepotrebnem tudi dvotirni sistem upravljanja, kar je oboje vplivalo na ekonomičnost poslovanja.

Odpoklicana člana uprave Darsa sta ob tem v zvezi z ustanovitvijo Delkoma naročila dve pravni mnenji pri družbi AR Plane v skupni vrednosti 25.498 evrov. Gre za dve pravni mnenji, katerih vsebina je praktično identična, pri čemer je bilo prvo pravno mnenje izdelano marca 2014 za znesek 13.908 evrov, drugo pravno mnenje pa aprila lani za 11.590 evrov, pri čemer je drugo pravno mnenje prepis prvega z malenkostnim dodatkom. Tudi sicer pravni mnenji večinoma povzemata javno dostopne podatke in je njuna cena nesorazmerna.

Dars prevzema Vidic
Knezov in Skokov odpoklic velja takoj, Vidic, ki je že bil v igri za prvega moža Darsa, pa je v sredo vodenje Darsa prevzel za tri mesece. Vidic je bil sicer v preteklosti državni sekretar na prometnem ministrstvu, bil je tudi generalni direktor direktorata za ceste na tem ministrstvu.

Nadzorni svet bo v najkrajšem času na podlagi javnega razpisa imenoval novega predsednika in člana uprave družbe. V upravi sicer ostajata Gašper Marc in delavski direktor Marjan Sisinger.

S problematiko Delkoma so se sicer ukvarjali že prejšnji nadzorniki, a pri njej niso našli formalnih nepravilnosti. Delkom je bil tudi predmet posebne skupščine Darsa novembra lani, na kateri je država kot lastnica družbe dala soglasje k pripojitvi Delkoma. Do te pripojitve je prišlo na zahtevo oz. usmeritev ministrstva za infrastrukturo, da lahko Delkom kot hčerinska družba "pomeni oviro za pridobivanje sredstev državne pomoči oziroma poroštev".