Sevčnikar trdi, da delavci v odvisnih družbah HSE-ja svoje delo opravljajo enako ali boljše kot tisti v primerljivih družbah po Evropski uniji. Foto: MMC RTV SLO
Sevčnikar trdi, da delavci v odvisnih družbah HSE-ja svoje delo opravljajo enako ali boljše kot tisti v primerljivih družbah po Evropski uniji. Foto: MMC RTV SLO

Teš 6 nujno potrebujemo, najdražja je energija, ki je ni. Prenosne poti so zakupljene oz. zasedene. S pametnim dialogom s HSE-jem bi lahko našli pot iz krize.

Iztok Majhenič, DEM
Holding Slovenske elektrarne
Na sedežu HSE-ja je Nacionalni preiskovalni urad pred kratkim izvedel preiskavo zaradi suma gospodarskega kriminala. Foto: BoBo

Žal trenutno ni tako, saj skušajo z individualnimi akcijami prikazati projekt reorganizacije kot slab, stanje v skupini HSE pa kot rožnato. Zgroženi smo tudi nad dejstvom, da nekateri predstavniki socialnih partnerjev javnosti posredujejo napačne podatke glede načrtovanih sprememb v skupini HSE, in se sprašujemo, ali morda s tem ne branijo zgolj svojih parcialnih interesov.

HSE
TEŠ 6
Delavska združenja zatrjujejo, da Teš 6 nujno potrebujemo. Foto: BoBo
Nova revizija poslovanja HSE

"Skrajno zaskrbljenost" glede razmer v skupini Holding Slovenske elektrarne (HSE) sta skupno izrazila tako svet delavcev kot sindikat Termoelektrarne Šoštanj in Dravskih elektrarn.

Preiskave NPU-ja na sedežu
Holdinga Slovenskih elektrarn

Predsednik Sindikata delavcev energetike (SDE) Branko Sevčnikar je na novinarski konferenci ocenil, da je skrb vzbujajoče tako socialno kot poslovno področje. Po njegovem mnenju v takšnih razmerah in s takšnimi odnosi enostavno ni več mogoč dialog med poslovodstvom HSE-ja in zaposlenimi v hčerinskih družbah holdinga.
Analiza: Dve tretjini "odvečnih delavcev"
Sevčnikar je pojasnil, da je študija o stroškovni učinkovitosti skupine HSE, ki jo je izdelala revizijska hiša Pricewaterhousecoopers (PWC) in po kateri je kar 58 odstotkov zaposlenih v podpornih družbah presežek, narejena "čez palec". Po njegovi oceni je število glede odvečnih delavcev nerealno, v sindikatu pa nasprotujejo združevanju podpornih funkcij, ki jo predlaga HSE.

Sevčnikar: Delamo dobro
Kot pravi Sevčnikar, vse odvisne družbe v skupini HSE svoje poslanstvo opravljajo na primerljiv ali celo boljši način kot podobna podjetja v EU-ju. Delavci v odvisnih družbah po njegovih besedah svoje delo opravljajo vestno in strokovno, zato ne smejo nositi posledic slabega dela in zgrešenih poslovnih odločitev.

Alternativna študija na poti
Dejal je tudi, da je SDE naročil svojo študijo o stroškovni učinkovitosti skupine HSE, ki bo dokončana do sredine decembra. Sevčnikar pričakuje, da bo prinesla bistveno drugačne številke, kot so bile številke študije PWC-ja.

Šega: Finančnih učinkov ne bo
Predsednik sindikata delavcev DEM-a Vlado Šega je poudaril, da racionalizaciji nikakor ne nasprotujejo, predlagana združitev podpornih funkcij pa po njegovi oceni ne bo prinesla nobenih finančnih učinkov. Vprašal se je, zakaj jim HSE še ni predstavil sklepov aprilske strateške in planske konference. "Svet delavcev DEM-a podpira racionalizacijo HSE-ja s konkretnimi številkami, ki ne bodo uničevale razvojne možnosti odvisnih družb," je še dejal Šega.

Dobiček Dravskih elektrarn
Bojan Majhenič iz DEM-a pa je opozoril, da so bili delavci zaradi študije PWC-ja šokirani, ker je iz nje razvidno, da je kar dve tretjini zaposlenih na Dravi odveč. Dejal je tudi, da DEM-om s proizvodnjo električne energije na letni ravni prispeva 162 milijonov evrov, stroški znašajo 60 milijonov evrov, kar pomeni, da HSE ostane 100 milijonov evrov.

"Teš 6 nujno potrebujemo, najdražja je energija, ki je ni. Prenosne poti so zakupljene oz. zasedene. S pametnim dialogom s HSE-jem bi lahko našli pot iz krize," pravi Majhenič.
Več prodane elektrike, manj dobička
V SDE-ju ugotavljajo, da HSE in skupina HSE z leti dviguje prodane količine električne energije, dobiček pa iz leta v leto pada. Iz analize delovanja HSE-ja za zadnja leta izhaja, da hčerinske družbe skupine HSE prinašajo dobiček, trgovanje s preostalo električno energijo, ki je niso proizvedle hčerinske družbe, pa prinaša skupini izgubo. Rezultat te izgube pa bo negativni likvidnostni tok v letih 2014-2016.

HSE: Reorganizacijo bomo nadaljevali
Kot so pojasnili v HSE-ju, reorganizacija trenutno miruje, vendar nameravajo projekt nadaljevati. "Če ne bomo, je to lahko za skupino HSE usodno," so izpostavili in dodali, da si želijo, da bi bili socialni partnerji v skupini pri izvajanju programa reorganizacije pripravljeni na dialog.

"Žal trenutno ni tako, saj skušajo z individualnimi akcijami prikazati projekt reorganizacije kot slab, stanje v skupini HSE pa kot rožnato. Zgroženi smo tudi nad dejstvom, da nekateri predstavniki socialnih partnerjev javnosti posredujejo napačne podatke glede načrtovanih sprememb v skupini HSE, in se sprašujemo, ali morda s tem ne branijo zgolj svojih parcialnih interesov," so poudarili.

V korist strogi politiki zniževanja stroškov po njihovih pojasnilih govori tudi to, da bo naslednje leto, predvsem pa v prihodnjem triletnem poslovanju, denarni tok skupine tako oslabljen, da bo imela velike težave s poslovanjem.

V HSE-ju pričakujejo takšen način združevanja podpornih funkcij, ki bo omogočil stroškovno učinkovito poslovanje skupine HSE. Z združevanjem podpornih procesov bi lahko letno privarčevali 11,5 milijona evrov, na vzdrževanju pa bi bilo prihrankov za okoli 36 milijonov evrov, skupaj torej slabih 50 milijonov evrov.

"Načrti za posamezne družbe še niso razdelani, zato je o konkretnih ukrepih preuranjeno govoriti," so za STA poudarili na HSE-ju. Znova so izpostavili tudi, da "nikjer in nikoli ni bilo govora ne o centralizaciji poslovnih funkcij v Ljubljani ne o odpuščanju oz. radikalnem kratenju pravic iz naslova socialne varnosti zaposlenih".

Teš 6 nujno potrebujemo, najdražja je energija, ki je ni. Prenosne poti so zakupljene oz. zasedene. S pametnim dialogom s HSE-jem bi lahko našli pot iz krize.

Iztok Majhenič, DEM

Žal trenutno ni tako, saj skušajo z individualnimi akcijami prikazati projekt reorganizacije kot slab, stanje v skupini HSE pa kot rožnato. Zgroženi smo tudi nad dejstvom, da nekateri predstavniki socialnih partnerjev javnosti posredujejo napačne podatke glede načrtovanih sprememb v skupini HSE, in se sprašujemo, ali morda s tem ne branijo zgolj svojih parcialnih interesov.

HSE
Nova revizija poslovanja HSE