Za železniški promet bo namenjenih več sredstev, kot jih je zdaj načrtovanih v resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa. Foto: BoBo
Za železniški promet bo namenjenih več sredstev, kot jih je zdaj načrtovanih v resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa. Foto: BoBo

Vlada je sprejela načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2020–2025. Od omenjenih 5,6 milijarde evrov bo prihodnje leto namenjenih približno 653 milijonov evrov, leta 2021 okoli 718 milijonov evrov, leto pozneje se bodo sredstva dvignila na približno 1,1 milijarde evrov, leta 2023 bo vloženih 992,5 milijona evrov, leta 2024 997,5 milijona in leta 2025 1,15 milijarde evrov.

Na področju rednega vzdrževanja cest in železnic in subvencioniranja izvajanja obvezne gospodarske javne službe javnega potniškega prometa je prihodnje leto predvideno dodatnih 431,9 milijona evrov, leta 2021 okoli 438 milijonov evrov, nato do leta 2025 še po 453 milijonov evrov, 443,5 milijona evrov, 441,7 milijona evrov in 423 milijonov evrov.

Medtem ko je sredstev za železnice in trajnostno mobilnost več, je za državne ceste in avtoceste manj sredstev od načrtovanih v resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa.

Največje odstopanje je razvidno s področja cest, kjer se naložbe v gradnjo in obnovo odmikajo v prihodnja leta, pri čemer mora direkcija za infrastrukturo zagotavljati prevoznost cest. Direkcija je tako v letih 2018 in 2019 sicer dosegala načrtovana sredstva iz resolucije (med 260 in 280 milijoni evrov), v letih 2020 in 2021 pa se sredstva znižujejo na približno 212 oz. 213 milijonov evrov.

Vlada bo sicer prihodnje leto začela pripravljati revizijo resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa, pri čemer bo upoštevala rezultate iz nacionalnega energetskega in podnebnega načrta in študije regionalnih železniških prog, vključno z ljubljanskim železniškim vozliščem.

Akcijski načrt za trajnostno mobilnost na območju Ljubljane

Vlada se je seznanila tudi z akcijskim načrtom udejanjanja trajnostne mobilnosti na območju širšega ljubljanskega mestnega območja. S tem je ministrstvu za infrastrukturo dala zeleno luč, da načrt posreduje v obravnavo parlamentarnemu odboru za infrastrukturo, okolje in prostor, na čigar zahtevo je akcijski načrt tudi pripravilo. Pristojnemu odboru DZ-ja bo v obravnavo posredovan tudi načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2020–2025.