Gen energija je v 100-odstotni državni lasti. Foto: Goran Rovan
Gen energija je v 100-odstotni državni lasti. Foto: Goran Rovan

Slovenski državni holding (SDH) je v četrtek sklenil, da se 10 milijonov evrov izplača najpozneje v 60 dneh, preostalih 10 milijonov pa najpozneje v 90 dneh. Podelil je tudi razrešnico direktorju Martinu Novšaku in nadzornemu svetu, obenem pa se je seznanil z odstopno izjavo dozdajšnjega predsednika nadzornega sveta Mateja Pirca, sicer nekdanjega predsednika uprave SDH-ja, in namestnika prvega nadzornika družbe Danijela Levičarja z infrastrukturnega ministrstva. Istočasno je iz nadzornega sveta odpoklical Nikolo Galešo.

V nadzornem svetu tako ostajajo Saša Ivan Geržina, Roman Dobnikar in predstavnika zaposlenih Samo Fürst ter Robert Bergant.

Lani 12,8 mio. evrov dobička
Družba Gen energija je sicer lani ustvarila 12,8 milijona evrov dobička, potem ko je bil dobiček v 2014 pri 17,4 milijona. Prihodki so s 175,5 milijona evrov ostali na predlanski ravni.

Skupina Gen, znana tudi kot drugi energetski steber, pa je pridelala 15,3 milijona čistega dobička, kar je približno polovica predlanske ravni. Prihodki so upadli za dober odstotek, na 184,5 milijona evrov.

Manj obilna Sava, manj elektrike
Proizvodne enote, ki so vključene v skupino Gen (krška nuklearka (JEK), hidroelektrarne na zgornji in spodnji Savi ter Termoelektrarna Brestanica) so lani skupaj proizvedle 3.125 gigavatnih ur elektrike, kar je za 523 gigavatnih ur manj kot v 2014. To je predvsem razlog nižje proizvodnje hidroelektrarn zaradi slabše hidrologije Save zaradi manjše količine padavin.

Del skupine je tudi trgovec z elektriko Gen-i, skupaj pa je lani skupina trgovala s 40.078 gigavatnimi urami elektrike.

Za 70 mio. evrov vlaganj
V skupini Gen energije je bilo konec 2015 zaposlenih nekaj manj kot 1.200 ljudi, kljub nizkim cenam elektrike na trgu in nezavidljivemu stanju energetike pa je skupina lani izvedla za skoraj 70 milijonov evrov investicij, predvsem v nadgradnjo nuklearke, katere obratovanje je bilo podaljšano do 2043, in nadaljevanje gradnje hidroelektrarne Brežice. Potekala so tudi pripravljalna dela za zamenjavo plinskega bloka v termoelektrarni Brestanica, ki bo potekala v prihodnjih letih.