Državni revizorji bodo posebno pozornost namenili vprašanju, ali imata vodstvi obeh družb - HSE kot lastnika Teša in Soda kot upravljavca finančne naložbe v HSE - pripravljene realne scenarije za zagotavljanje ustreznih finančnih virov za financiranje investicije v Teš 6. Foto: BoBo
Državni revizorji bodo posebno pozornost namenili vprašanju, ali imata vodstvi obeh družb - HSE kot lastnika Teša in Soda kot upravljavca finančne naložbe v HSE - pripravljene realne scenarije za zagotavljanje ustreznih finančnih virov za financiranje investicije v Teš 6. Foto: BoBo
Tomaž Vesel
Predsednik Računskega sodišča je pojasnil, da so se za revizijo odločili zaradi padca cen električne energije v zadnjem času, dilem glede cen emisijskih kuponov v prihodnje in predvsem zaradi cene premoga, saj obstaja tveganje, da bo proizvodnja električne energije v Teš 6 v prvem obdobju prinašala izgubo. Foto: BoBo
Gospodarska škoda zaradi ujme je vsak dan večja

Računsko sodišče je bilo v preteklosti deležno očitkov, oglasila se je celo protikorupcijska komisija, da so "naleteli na odklonilni odziv", ko so Računsko sodišče pozvali, naj opravi revizijo Teša 6.

Predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel se je očitkov branil, češ da si Računsko sodišče že desetletje izrecno prizadeva pridobiti možnost in pristojnost revidirati poslovanje družb, ki so v posredni lasti države, hčerinskih družb, družb vnukinj itn. ter da bi zgolj celovita revizija lahko dala verodostojne odgovore na številna vprašanja, povezana s tem projektom.

"Zaradi padca cen električne energije v zadnjem času dilem glede cen emisijskih kuponov v prihodnje in predvsem cene premoga obstaja tveganje, da bo proizvodnja električne energije v Teš 6 v prvem obdobju prinašala izgubo," je zdaj Vesel pojasnil, zakaj so se za revizijo odločili šele zdaj, ko projekt Teš 6 prehaja v sklepno fazo.

Računsko sodišče zdaj pričakuje, da bo med revizijo, ki bo trajala nekaj mesecev, dobilo tudi zakonsko podlago, da se ta razširi še na družbe v posredni lasti države, s čimer bi dobilo vpogled v delovanje Teša.

Posebna pozornost scenarijem financiranja
"Posebno pozornost bomo namenili vprašanju, ali imata vodstvi obeh družb - HSE kot lastnika Teša in Soda kot upravljavca finančne naložbe v HSE - pripravljene realne scenarije za zagotavljanje ustreznih finančnih virov za financiranje investicije v Teš 6," je pojasnil predsednik Računskega sodišča in dodal, da bo pomembno tudi ugotavljanje realnosti posameznih predpostavk.

Z rezultatom revizije nameravajo pokazati tudi posledice izvajanja investicije v Teš 6 in sposobnost povračila vložka vanjo ter tudi ugotoviti, kakšna tveganja zaradi nje nastajajo na ravni HSE ter kakšna tveganja obstajajo za unovčenje 440-milijonskega državnega poroštva države za ta projekt.

"Želimo ugotoviti tudi, kakšen vpliv bo to imelo na razvojne prednostne naloge slovenske energetike. Če se bo z revizijo pokazalo, da različnih scenarijev ni, bo razkritje že tako alarmantno, da bo prispevek revizije ta, da se ti čim prej izdelajo," je menil Vesel.

Te informacije, ki po njegovih besedah trenutno ne obstajajo, pa so za DZ in odločevalce pri morebitnem odločanju o novem poroštvu ali unovčevanju tistega iz leta 2012 bistvene.

Pristojnosti se končajo na pragu Teša
"Pristojnosti Računskega sodišča pa se končajo na pragu Teša," je še opozoril Vesel in dodal, da računajo, da bodo s tem dobili dovolj podatkov tudi o stanju te naložbe. Potem bodo po njegovih navedbah lahko presodili, kakšna je potreba po razširitvi revizije, tako na Teš kot tudi na Premogovnik Velenje zaradi cen dobave premoga, ki je v naložbi v Teš 6 pomemben dejavnik.

Dodatne pristojnosti v nekaj mesecih
Predsednik Računskega sodišča pričakuje, da bodo državni revizorji dobili pristojnosti tudi za revidiranje družb v posredni državni lasti v nekaj mesecih. V državnem zbiru se že obravnava spremenjen zakon o Slovenskem državnem holdingu, ki bi to omogočal. Če se to ne bo zgodilo, pa nameravajo sami predlagati spremembe zakona o Računskem sodišču.

Vesel je ob širitvi njihovih pristojnosti na potencialnih 220 novih družb opozoril tudi na vprašanje njihove kadrovske in finančne podhranjenosti, vendar je poudaril, da bi bile njihove pristojnosti na področju energetike in telekomunikacij dobrodošle. Spomnil je še, da so pred leti želeli revidirati razmerja med družbama Siol in Telekom Slovenije, a so naleteli na zaprta vrata.

Sod: Zanima nas le prihodnost
V Sodu so odločitev Računskega sodišča komentirali, da bo Računsko sodišče preverjalo obvladovanje denarnih tokov za leti 2012 in 2013, z njihovega vidika Soda pa je ključno obvladovanje denarnih tokov za naprej.

"Poslovanje skupine HSE za naprej temelji na poslovnem načrtu, ki ga potrdi nadzorni svet družbe HSE, in na razvojnem načrtu za obdobje 2014-2018, ki ga sprejme Sod in ki mora biti skladno s sklepi ustanovitelja, ki so bili sprejeti 21. januarja, predložen v sprejem do 31. marca," so še dodali na Sodu.

HSE: Skrajni čas, da odgovorni odgovarjajo
"Dejstvo je, da so bile v preteklosti sprejete napačne odločitve v zvezi s projektom, zaradi katerih pada slaba luč ne le na Teš kot investitorja, ampak tudi na HSE kot lastnika ter celotno skupino HSE. Skrajni čas je, da odgovorni za napake odgovarjajo," pa so dejali na HSE-ju in dodali, da je bistveno, da se Teš 6 konča in da začne prej proizvajati električno energijo.

Spomnili so še, da financiranje Teša 6 temelji na investicijskem programu, ki mora vključevati tudi dokazljive vire financiranja, šesti investicijski program za projekt pa da je še v fazi izdelave. "Dokument mora biti končan in verificiran do 28. februarja," so še dodali.

Gospodarska škoda zaradi ujme je vsak dan večja