Predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel si prizadeva za sistemsko ureditev revizij hčerinskih podjetij družb v državni lasti. Foto: BoBo
Predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel si prizadeva za sistemsko ureditev revizij hčerinskih podjetij družb v državni lasti. Foto: BoBo

Investicijo vodi Teš sam kot hčerinska družba, Holding Slovenske elektrarne skupaj z vlado pa izdaja zgolj poroštva. Zgolj v tem segmentu sodišče lahko sodeluje v reviziji, kar sem izrecno poudaril sodelujočim na sestanku. Odločno zanikam in se mi zdi ta razlog neprimeren za odstop kogar koli.

Tomaž Vesel, Računsko sodišče

Računsko sodišče je pristojno tudi za opravljanje revizij pravilnosti in smotrnosti poslovanja v družbah, v katerih ima SDH neposredno ali posredno prevladujoč delež glasovalnih pravic.

68. člen predloga zakona o SDH-ju

Spomnil je, da si Računsko sodišče že desetletje izrecno prizadeva pridobiti možnost in pristojnost revidirati poslovanje družb, ki so v posredni lasti države – hčerinskih družb, družb vnukinj itn. Zanikal je navedbe iz pisma Komisije za preprečevanje korupcije, ki je "naletela na odklonilni odziv", ko je Računsko sodišče pozvala, naj opravi revizijo Teša 6. Prepričani so, da bi "zgolj celovita revizija lahko dala verodostojne odgovore na številna vprašanja, povezana s tem projektom".

Raje sistemsko kot ad hoc
Vesel je udeležence sestanka pri predsednici vlade 28. avgusta opozoril, da bi "veljalo raje to vprašanje rešiti sistemsko, ne pa ad hoc za eno investicijo v prihodnje, ker je problematična retroaktivna veljavnost takšnega predpisa - tudi o tem je bilo govora, a se ni nič spremenilo", je dejal Vesel in ocenil, da je "morda zdaj priložnost ob spremembi zakona o SDH-ju, da se takšna pristojnost Računskemu sodišču dodeli".

Pojasnila ...
Pojasnil je tudi, da celotne revizije Teša v zahtevanem obsegu ne more opraviti, kajti "investicijo vodi Teš sam kot hčerinska družba, Holding Slovenske elektrarne skupaj z vlado pa izdaja zgolj poroštva". "Zgolj v tem segmentu sodišče lahko sodeluje v reviziji, kar sem izrecno poudaril sodelujočim na sestanku. Odločno zanikam in se mi zdi ta razlog neprimeren za odstop kogar koli," je še dodal Vesel.

Računsko sodišče bi bilo neučinkovito
Opozoril je tudi na to, da je v okviru policije oblikovana posebna skupina, ki preiskuje morebitna kazniva dejanja v povezavi s Tešem 6, s tem se ukvarjata tudi tožilstvo in OLAF. "Računsko sodišče je pridobilo nekaj dokumentacije v povezavi s tem, a smo ocenili, da smo lahko razmeroma neučinkoviti," je ugotovil Vesel.

Vlada predvidoma v četrtek o SDH-ju
Čeprav Vesel nasprotuje ad hoc rešitvam, je Računsko sodišče pred desetimi dnevi le podalo pripombe k zakonu o spremembah Slovenskega državnega holdinga, po katerem bo Računsko sodišče pristojno tudi za revizijo hčerinskih družb SDH-ja, izhaja iz gradiva, ki ga ima vlada na dnevnem redu četrtkove seje.

NPU s komisijo proti sistemski korupciji
Stanislav Veniger, generalni direktor slovenske policije, ki je z Računskim sodiščem podpisala sporazum o sodelovanju, je dejal, da je NPU avgusta ustanovil skupino, ki se ukvarja s sistemsko korupcijo. Vodi jo Robert Slodej, ukvarja pa se sistemsko korupcijo v zdravstvu. Veniger je dejal, da je za neučinkovito preganjanje sistemske korupcije pogosto kriva zapletena zakonodaja, ki se sprejema z različnimi lobiji in interesi v ozadju, da pa politika stroki prisluhne, ko ima "prave argumente", kot se je zgodilo z zakonom o bančništvu.
Inšpekcija javnih naročil? To prinaša stroške!
Vesel ni naklonjen niti predlogu KPK-ja o ustanovitvi inšpekcije za področje javnih naročil. "Inšpekcija je ena izmed možnosti. Dejstvo je, da na področju kontrole javnega naročanja bedi kar nekaj institucij, predlog o inšpekciji je treba nekoliko bolj pretehtati, navsezadnje to prinaša določene stroške," je dejal Vesel in dodal, da so javna naročila "nevralgična točka" tudi v drugih evropskih državah.
Hkrati pa je navedel podatek, da skoraj 90 odstotkov naročil v državi poteka prek javnih naročil in jih torej opravlja javni sektor. "Zaradi majhnosti in nizke stopnje konkurence na trgu postajajo javna naročila problematična," se zaveda Vesel.

Investicijo vodi Teš sam kot hčerinska družba, Holding Slovenske elektrarne skupaj z vlado pa izdaja zgolj poroštva. Zgolj v tem segmentu sodišče lahko sodeluje v reviziji, kar sem izrecno poudaril sodelujočim na sestanku. Odločno zanikam in se mi zdi ta razlog neprimeren za odstop kogar koli.

Tomaž Vesel, Računsko sodišče

Računsko sodišče je pristojno tudi za opravljanje revizij pravilnosti in smotrnosti poslovanja v družbah, v katerih ima SDH neposredno ali posredno prevladujoč delež glasovalnih pravic.

68. člen predloga zakona o SDH-ju