Finančna uprava napoveduje ciljno usmerjene inšpekcijske nadzore tudi v 2019. Foto: BoBo

Skupaj je bilo izvedenih 6417 nadzorov, pri čemer so bile ugotovljene dodatne davčne obveznosti v višini 163,8 milijona evrov. To je 26 odstotkov več kot leta 2017. Finančni inšpekcijski nadzori so bili tudi v letu 2018 ciljno usmerjeni na tvegana področja, pri čemer so bile aktivnosti nadzora usmerjene v odkrivanje in zmanjševanje obsega davčnih in carinskih utaj ter v izboljšanje prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti, piše v poročilu o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov in inšpekcij v letu 2018, ki so ga pripravili na ministrstvu za javno upravo.

Inšpekcijski nadzori na področju davkov so bili tako načrtovani na področju davka na dodano vrednost (DDV), davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb, davka od dohodkov pravnih oseb ter davka od dohodkov iz dejavnosti. Izvedenih je bilo 5508 inšpekcijskih nadzorov, dodatno ugotovljene davčne obveznosti pa znašajo 109,6 milijona evrov.

61 milijonov na področju DDV-ja
Samo na področju DDV-ja je bilo v letu 2018 ugotovljeno nekaj več kot 61,7 milijona evrov dodatnih davčnih obveznosti, so dodatno pojasnili na Fursu. Ta številka je za 47,5 odstotka višja kot v letu 2017.

Ciljni inšpekcijski nadzori na področju DDV-ja so bili v veliki meri usmerjeni v nadzore sistemskih utaj DDV-ja, odkrivanje zlorabe oprostitve plačila DDV-ja pri dobavah blaga znotraj EU-ja ter na prepoznavanje družb, ki so ustanovljene z namenom izvajanja davčnih goljufij.

Pogoste davčne utaje pri avtomobilih
Posebno področje v okviru nadzora sistemskih utaj predstavljajo tudi nepravilnosti na področju prometa s prevoznimi sredstvi. Na tem področju so Fursovi inšpektorji lani opravili 86 nadzorov ter ugotovili dodatne davčne obveznosti v višini 4,2 milijona evrov.

Kot se je izkazalo pri tem nadzorih, so davčne utaje še vedno pogoste na področju pridobitve motornih vozil iz EU-ja, prav tako so kršitelji dobave blaga v EU-ju prikazovali kot fiktivne, niso evidentirali ustvarjenih prihodkov iz prodaje vozil, uveljavljali so odbitek DDV-ja na podlagi navideznih računov ali pa vozila prodajali na črno.

Finančni inšpekcijski nadzori bodo tudi v letu 2019 ciljno usmerjeni na tvegana področja, napovedujejo na Fursu. Načrtujejo, da bodo največ nadzorov na področju davkov izvedli na področju DDV-ja, sledi nadzor davka od dohodkov pravnih oseb, davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb, dohodnine in drugih dajatev.