Kot so sporočili s finančnega ministrstva, na oceno A pozitivno vplivajo dobro upravljanje države in družbena stabilnost, uspešno upravljanje javnega dolga ter verodostojen okvir politik, ki je vezan na članstvo v EU-ju in na območju evra.

Med izzivi za državo pa agencija Fitch navaja razmeroma visok delež dolga, majhno velikost gospodarstva in strukturne reforme, ki naslavljajo srednjeročne fiskalne izzive, povezane s staranjem prebivalstva, so dodali na ministrstvu.

Fitch Sloveniji za letos napoveduje 1,6-odstotno gospodarsko rast, ki naj bi se nato v letu 2024 povzpela na 2,8 odstotka, leta 2025 pa naj bi dosegla 2,5 odstotka.

Javni dolg naj bi se z 72,3 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) v letu 2022 do leta 2025 znižal na 65,9 odstotka. Višje likvidnostne rezerve pa državi omogočajo večjo fleksibilnost pri financiranju državnega proračuna.

Glede rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji Fitch pričakuje, da se bo v preostanku leta še naprej umirjala in leta 2023 v povprečju znašala 7,5 odstotka. Prihodnje leto naj bi se ohranila pri 3,7 odstotka in leto pozneje pri 2,6 odstotka.

Agencija v najnovejši bonitetni oceni Slovenije, ki jo je objavila na svojih spletnih straneh, omenja tudi avgustovske poplave in zemeljske plazove, ki so prizadeli okoli 85 odstotkov občin. Vlada je neposredno škodo ocenila na 10 milijard evrov, projekti obnove pa bodo v večini financirani iz sredstev EU-ja, je zapisala.

Zaradi obnove pričakuje, da se bo javnofinančni primanjkljaj v letih 2023 in 2024 gibal okoli 3,8 odstotka BDP-ja. Leta 2025, ko se bodo zmanjšali stroški obnove po poplavah in bodo umaknjeni začasni podporni ukrepi za gospodinjstva in energetsko intenzivna podjetja, naj bi se nato znižal na dva odstotka BDP-ja.