Zaradi suma kršenja zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja - prijava namreč ni bila izvedena v roku osmih dni od nastopa dela oz. izpolnitve pogojev - pa bo primer Gašparja Mišiča v pristojno reševanje posredovan Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) kot predlog za uvedbo postopka o prekršku. Foto: BoBo
Zaradi suma kršenja zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja - prijava namreč ni bila izvedena v roku osmih dni od nastopa dela oz. izpolnitve pogojev - pa bo primer Gašparja Mišiča v pristojno reševanje posredovan Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) kot predlog za uvedbo postopka o prekršku. Foto: BoBo

Kot je v sporočilu za javnost zapisala glavna republiška inšpektorica za delo Nataša Trček, je bil v povezavi z domnevnimi kršitvami glede zaposlovanja v Luki Koper, ki so se nanašale na zaposlovanje oz. delo predsednika uprave Gašparja Gašparja Mišiča, v družbi 27. septembra uveden postopek inšpekcijskega nadzora.

Pri nadzoru je inšpektorat ugotovil, da je bil Gašpar Mišič imenovan na funkcijo predsednika uprave družbe na podlagi sklepa nadzornega sveta z dne 26. avgusta, funkcijo je začel opravljati 7. septembra, za ureditev medsebojnih obveznosti v času nadzora pa še ni sklenil pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe civilnega prava.

Brez kršitev zakona o delovnih razmerjih ...
Iz 33. člena statuta družbe sicer izhaja, da se medsebojne pravice in obveznosti med posameznim članom uprave in družbo določijo s posebno pogodbo o poslovodenju družbe (pogodba civilnega prava), ki jo v imenu družbe sklene predsednik nadzornega sveta, ki pa v času nadzora ni bila sklenjena, ker naj bi tovrstno pogodbo sklenil novoimenovani nadzorni svet, je zapisala Trčkova.

Inšpektorat tako ni ugotovil morebitnega zaposlovanja na črno, prav tako niso bile ugotovljene druge kršitve zakona o delovnih razmerjih, je pojasnila.

... toda osem dni ni bil prijavljen v evidenco zavarovanja
Je pa inšpektorat ugotovil, da v povezavi z obveznim zavarovanjem Gašparja Mišiča ni bila izvedena sprememba glede njegovega statusa.

Zaradi suma kršenja zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja - prijava namreč ni bila izvedena v roku osmih dni od nastopa dela oz. izpolnitve pogojev - pa bo zadeva v pristojno reševanje posredovana Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) kot predlog za uvedbo postopka o prekršku, je zapisala glavna inšpektorica za delo.