Napovedi za letos in prihodnje leto so v jesenskih mesecih tako za EU kot za Slovenijo bolj pesimistični od pomladanskih, poudarjajo analitiki službe za konjunkturo in ekonomsko politiko pri GZS-ju. Foto: MMC RTV SLO
Napovedi za letos in prihodnje leto so v jesenskih mesecih tako za EU kot za Slovenijo bolj pesimistični od pomladanskih, poudarjajo analitiki službe za konjunkturo in ekonomsko politiko pri GZS-ju. Foto: MMC RTV SLO

V jesenskih mesecih so poslovne raziskave za Slovenijo prikazale poslabšanje gospodarskega stanja, predvsem zaradi velike odvisnosti in občutljivost na tržne trende v državah Evropske unije, pa tudi zaradi negotovosti v domačem poslovnem okolju. Napovedi so zato bolj pesimistične od pomladanskih.

Gonilo bo še vedno izvoz
Glavno gonilo rasti bruto domačega proizvoda v prihodnjih letih naj bi še naprej ostajal izvoz. Rast pa naj bi v večji meri še naprej zavirala skromna investicijska dejavnost in s tem povezana gradbena dejavnost. Za prihodnje leto so sicer predpostavljeni boljši pogoji in predvsem ustavitev padanja investicijske dejavnosti, a to ni nujno.

"Če ne bodo odpravljene ovire pri zagotavljanju virov financiranja in likvidnostnih težav, olajšano pridobivanje kreditov za inovacije in razvoj, hkrati pa povečana prožnost trga dela in zagotovljena večja odvisnost plač od produktivnosti, Slovenija v letu 2012 lahko računa le na zelo nizko gospodarsko rast - zelo blizu ničelne rasti," so poudarili analitiki Gospodarske zbornice Slovenije.

Zaostajamo pri produktivnosti dela
Povprečne plače bi letos lahko realno porasle za 0,3 odstotka in v 2012 realno upadle za 0,1 odstotka. Vendar pa je delo v primerjavi s kapitalom v Sloveniji po opozorilih analitikov še vedno relativno visoko obdavčeno. Največja težava za Slovenijo je sicer zaostajanje pri ustvarjanju dodane vrednosti in pri produktivnosti dela. Slednja se je postopoma povečala v zadnjih letih, a je trenutno še okoli 17 odstotnih točk nižja od povprečja sedemindvajseterice in 31 odstotnih točk pod povprečjem območja evra.

Obetavne niso niti negotove razmere na trgu dela. Na tem področju izboljšav po zdajšnjih predpostavkah tudi v letu 2013 še ni pričakovati. Zaposlenost bi se lahko letos znižala za 1,3 odstotka in dodatno za 0,6 odstotka v letu 2012. Na tej osnovi je pričakovano tudi povečanje brezposelnosti v prihodnjem letu - stopnja anketne brezposelnosti naj bi po ocenah analitikov tako letos dosegla 8,3 odstotka, prihodnje leto pa 8,4 odstotka.

Inflacija se lahko zviša
Zaradi inflacijskih pritiskov, ki izhajajo predvsem iz porasta cen hrane in energije, naj bi se povprečna letna rast inflacije v letih 2011 in 2012 zvišala med 1,5- in 2-odstotka. Zaradi prekinjenih dobaviteljskih verig in z njim povezane višje cene svetovnih surovin velja v prihodnosti po mnenju analitikov dati več poudarka samooskrbi.