GZS je dokaj optimističen glede slovenskih gospodarskih izgledov. Foto: BoBo
GZS je dokaj optimističen glede slovenskih gospodarskih izgledov. Foto: BoBo
Stanovanja, nepremičnine, Fužine, Brodarjev trg
Nepremičninski trg se prebuja, kar bo za seboj potegnilo tudi druge dele gospodarstva. Foto: BoBo

"Glavni generatorji optimizma porabnika bodo nizke obrestne mere, nezadolženost gospodinjstev in izboljšanje stanja na trgu delovne sile," so v zbornici (GZS) zapisali v danes objavljeni napovedi. Močnejša zasebna poraba, ta naj bi letos zrasla za 1,2 odstotka, bo namreč po njihovi oceni glavno gonilo rasti. Jeseni so sicer napovedovali 1,6-odstotno rast. Poleg tega v GZS-ju ocenjujejo, da bodo rast še vedno gnali izvoz in naložbe iz iztekajoče se finančne perspektive.

Za leto 2016 napovedujejo 1,8-odstotno gospodarsko rast, ki bo po mnenju zbornice ponovno temeljila na dodatnem pospešku pri rasti zasebne porabe (ocenjena rast za 2016 znaša 1,4 odstotka) in izvozu. Naložbe v osnovna sredstva naj bi upadle, ker projekti za novo perspektivo še niso pripravljeni, povečale pa naj bi se zasebne naložbe, zlasti podjetij.

Razlog za rast zasebne porabe v GZS-ju vidijo predvsem v rasti zaposlenosti, pri čemer nestabilne oblike zaposlitve, zlasti mladih, omejujejo nakup trajnih dobrin, kot so stanovanje, vozilo ipd.

Izvoz in poraba bosta vlečna konja
Po lanski 6,9-odstotni rasti izvoza naj bi se ta letos povečal za 4,8 odstotka, prihodnje leto pa za še močnejših 5,3 odstotka. Pozitivno bo namreč vplivalo dejstvo, da izvoz zdravil v države nekdanje Sovjetske zveze lani ni tako upadel, kot so pričakovali, zato letos pričakujejo večji učinek, čeprav omejen.

Tudi rast industrijske proizvodnje, ki je visoka, napoveduje višanje izvoza. Večja zasebna poraba pa bo po drugi strani za posledico imela tudi večjo rast uvoza.

Kar se tiče ukrepov na strani države, se je vlada zavezala k zniževanju javnofinančnega primanjkljaja, zato GZS predvideva, da bo v letu 2015 znižala javno porabo za 0,4 odstotka. Prihodnje leto naj bi se padanje javne porabe ustavilo.

Več zasebnih naložb
Naložbena poraba naj bi letos porasla za 2,5 odstotka, prihodnje leto pa upadla za odstotek. GZS pri naložbah pričakuje okoli 350 milijonov evrov več javnih naložb in končno tudi rast zasebnih. Prebivalstvo se bo po njihovih predvidevanjih bolj odločalo za obnove toplotne izolacije stavb. Tudi število prodanih nepremičnin narašča, kar bo še dodatno povečalo izdelavne in dodelavne storitve, napoveduje zbornica.

GZS po zadnji anketi med podjetji ugotavlja, da glavnina podjetij pričakuje rast prodaje, predvsem na tujih trgih, medtem ko na domačem trgu ne pričakujejo bistvenih sprememb. Dobičkonosnost družb naj bi se povečala, več bo tudi neto zaposlovanja.

Za leto 2016 je optimizem gospodarstvenikov glede na leto 2015 še večji. Podjetja naj bi še dosegala rast dobičkonosnosti in zaposlovanja. Med glavnimi ovirami pri poslovanju podjetja omenjajo administrativna bremena, ki jim sledi šibko domače povpraševanje, in sicer bistveno bolj kot dostop do financ.