"Bankam moramo povedati, na kakšen način in s katerimi ukrepi bomo sposobni izposojena sredstva vrniti. Bomo videli, kaj bodo predlagale," je dejal Košorok. Foto: MMC RTV SLO

Prihodkov, ki jih ustvarjamo s trženjem elektrike, ne moremo povečevati, treba je nekaj narediti na odhodkih, stroških storitev, vzdrževanja. Vprašati se bomo morali, ali je vsaka svetovalna pogodba potrebna. Tu so ne nazadnje še stroški dela, kar socialni partnerji najtežje slišijo. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da te stroške omejimo, da pokažemo, da bomo z resnim revidiranim poslovnim modelom prišli pred banke.

TEŠ
Kaj pa morebiten vstop strateškega partnerja v Teš 6? "Tega heroja bi rad videl," odgovarja Košorok. Foto: MMC RTV SLO
Alstomu bodo predlagali mirovanje pogodbe za Teš 6

Alstom najbolj zanima, kdaj bo dobil plačilo za opravljeno delo. Trenutno sta odprta dva zapadla računa, ob koncu leta zapade še en, skupno v vrednosti nekaj manj kot 30 milijonov evrov. "Alstomu smo povedali, da likvidnostno stanje v skupini Holding Slovenske elektrarne ni rožnato, temveč je v prihodnjih treh letih skrb vzbujajoče, posledično zaradi cen elektrike in naše visoke proizvodne lastne cene. Alstom se tega zaveda," pojasnjuje direktor HSE-ja Blaž Košorok.

Poudaril je, da so za ta projekt že plačali 1,1 milijarde evrov, večino od tega Alstomu. Plačati mu je treba še nekaj več kot 200 milijonov evrov. Če bo Alstom uresničil napoved prekinitve del, bodo v najslabšem primeru začeli demobilizirati delavce z gradbišča.

"Kaj sledi, pravdanje naslednjih 10 let? In to pri 85 odstotkih že izvedenih del, 95 odstotkih podpisanih pogodb in pri 1,1 milijarde plačanih evrov. O tem, kaj narediti, bi bilo treba razmišljati, ko so se pogodbe podpisovale. Postavlja se vprašanje, ali so bila upoštevana vsa tveganja. Leta 2009 smo bili soočeni z drugačnimi cenami električne energije, kot so bile zapisane v marsikaterem investicijskem programu. Takrat bi moral nekdo opraviti temeljit premislek - zdaj je prepozno," poudarja Košorok.

Zahtevno iskanje odškodninske odgovornosti
Zaradi projekta šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj potekajo tudi določene preiskave. Preiskovalni organi, ki zadevo preučujejo s kazenskopravnega vidika, imajo večino dokumentov. Naloga Košoroka kot poslovodje oz. upravljavca premoženja pa je, da ugotovi, ali obstaja kakršna koli odškodninska odgovornost. "To je težko, saj morajo biti izpolnjeni vsi pogoji odškodninske odgovornosti: bodisi naklep, malomarnost, vzročna zveza, da je nekomu nastala škoda ... Takšne preiskave trajajo dolgo, ker je treba v mozaik odgovornosti zložiti verodostojne dokumente," pravi Košorok.

Sestal se je tudi s Komisijo za preprečevanje korupcije. "Zadeva je izredno kompleksna, preučiti je treba več tisoč strani dokumentacije. Ne nazadnje je Teš 6 trenutno eden največjih projektov v Sloveniji."

Po njegovih besedah tako Teš 6 ne povzroča sivih las le njemu, ampak celotni skupini v holdingu elektrarn. "Zavedamo se, da je treba projekt pripeljati do konca. Stane že tako preveč, po nekaterih naših izračunih bi lahko ob uspešnem projektnem vodenju stal manj." Je pa vprašanje, pravi, ali so bile med letoma 2006 in 2009, ko se je podpisovala glavnina pogodb, te res podpisane z vso skrbnostjo. "Ali bi lahko bile kakšne odločitve drugačne, pa potem sklepanje vseh aneksov, dajanje prednosti Alstomu, podpiranje vsakega njegovega predloga ... Zdaj je treba stvari ustaviti, premisliti, predvsem pa zagotoviti ustrezna plačila za opravljeno delo."

Zahtevajo nižjo ceno premoga
Pri končni ceni Teša 6 bo po njegovih pojasnilih ključno vlogo igral Premogovnik Velenje, in sicer s ceno premoga. Cena 2,25 evra za gigadžul, ki jo vključuje dana zaveza pri podpisu državnega poroštva, namreč ni dosegljiva. "Ko prideš nekam, sklepaš, da so vsi vhodni podatki bolj ali manj realni. Konec oktobra letos smo na moje izjemno presenečenje ugotovili, da ta cena ni dosegljiva, da je vprašanje, ali je sploh kdaj bila dosegljiva."

HSE zato zahteva, da je ta cena čim nižja, kar bo moral s statusnimi in strukturnimi ukrepi doseči Premogovnik Velenje. "Seveda pa bo moral najprej odprodati poslovno nepotrebno premoženje, pa še kaj, in se začeti ukvarjati s svojo osnovno dejavnostjo, to je kopanjem premoga, ki jo obvladajo več kot odlično," dodaja direktor HSE-ja.

Naložba v Teš 6 je po zadnji oceni vredna 1,428 milijarde evrov, poskusno obratovanje bloka pa je predvideno za 27. junij 2015.

Ali bo Teš 6 kdaj dobičkonosen? Košorok odgovarja: "Zakaj ne bi bil, če se bodo le zložili vsi koščki v mozaiku. Pri tem je, kot sem že poudaril, ključen prvi člen v verigi, to je Premogovnik Velenje. Skupaj moramo narediti vse, da bo cena energenta čim nižja, in na tem področju pričakujem resne ukrepe. Če nam to uspe, potem ne dvomim, da ta investicija ne bi bila uspešna. Je pa seveda treba gledati naložbo celovito in ne pozabiti, da bo četrti blok Teša obratoval do leta 2015, peti pa do leta 2027."

Prihodkov, ki jih ustvarjamo s trženjem elektrike, ne moremo povečevati, treba je nekaj narediti na odhodkih, stroških storitev, vzdrževanja. Vprašati se bomo morali, ali je vsaka svetovalna pogodba potrebna. Tu so ne nazadnje še stroški dela, kar socialni partnerji najtežje slišijo. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da te stroške omejimo, da pokažemo, da bomo z resnim revidiranim poslovnim modelom prišli pred banke.

Alstomu bodo predlagali mirovanje pogodbe za Teš 6