Veliko objektov ni imelo ustreznih upravnih dovoljenj, so sporočili z Inšpektorata RS za naravne vire in prostor. Med drugim so odkrili nezakonito spremembo namembnosti hotelskega bazena v sobe.

Skupna akcija gradbene in tržne inšpekcije je bila usmerjena v nadzor in uporabo gostinskih stavb, med katere spadajo hotelske in podobne gostinske stavbe ter druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev.

Gradbena inšpekcija je na predlog tržne pregledala deset gostinskih stavb in odkrila več nepravilnosti. Med drugim so ugotovili nezakonito spremembo namembnosti bazena v hotelu v Fiesi v hotelske sobe, zato so hotelu prepovedali uporabljati prizidek s šestimi hotelskimi sobami.

Med drugim so začeli postopek upravne izvršbe za gostinski obrat, ki mu je bila že leta 2012 izdana odločba za ustavitev nadaljnje gradnje. Objekti so bili tako uvrščeni na seznam za odstranitev.

V poslovni stavbi Tobačna v Ljubljani so ugotovili, da je večje število apartmajev predelanih iz pisarn, ki jih tržijo različni pravni subjekti. Zaradi uporabe delov stavbe za stanovanjski namen, za kar objekt nima pridobljenega pravnomočnega gradbenega dovoljenja, že teče inšpekcijski postopek, so zapisali.

Prav tako gradbena inšpekcija vodi inšpekcijski postopek zaradi domnevno nezakonito izvedenih posegov v celotnem poslovnem objektu na Tržaški v Ljubljani. Inšpektorji so namreč ugotovili, da poslovni objekt nima ne gradbenega ne uporabnega dovoljenja. Inšpekcijski postopek še ni končan.

Prav tako eden od ljubljanskih gostincev ni imel pravnomočnega gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo pohodne strehe pritlične stavbe obstoječega objekta in gradnjo stopnic. Inšpektorji so mu odredili, da mora vzpostaviti prejšnje stanje, a se je gostinec pritožil.