Slovenski izvozniki poganjajo slovensko gospodarstvo. Foto: Goran Rovan
Slovenski izvozniki poganjajo slovensko gospodarstvo. Foto: Goran Rovan

Izvoz, predvsem strojev, transportnih naprav in kemičnih izdelkov, se je v tem času v primerjavi z lani povečal za dobrih šest odstotkov, uvoz pa zmanjšal za dober odstotek.

V izvozno usmerjenih podjetjih lahko ustvarijo 10.000 novih delovnih mest, ob predpostavki, da bi izvoz rastel pet odstotkov na leto, kar naj bi prineslo 30 milijard evrov, pa bi lahko to številko do leta 2020 povečali na 20.000.

Vendar pa morajo imeti podjetja ustrezno poslovno okolje, kar pomeni tudi cenejšo državo. Ob tem pa se zavzemajo, da bi jih pri njihovih poslih v tujini podprle domače banke in da bi odgovorni poskrbeli za večjo prepoznavnost naše države.

Izvozniki bodo izvažali, tudi če jih država ne bo pri tem podprla, saj je za ta podjetja izvoz nujen, če hočejo preživeti, na tujih trgih pa vlada neizprosna konkurenca.

"Slovenski izvozniki v tujini vedno startamo s tekmo, ko konkurenca vodi že s 3:0. Prvič, ker imamo neustrezno okolje, drugič, ker nastopamo brez bank, in tretjič, ker prihajamo iz Slovenije," je povedal Štefan Sobočan iz Varisa Lendava. Nekateri kljub temu vidijo izvoznike v bolj kritični luči.

"Mi malikujemo izvoznike. Izvoznik ne izvaža zaradi države, temveč zaradi lastne eksistence. Izvažajo, da bodo lastnik, menedžment in vsi, ki živijo od neke ekonomske dejavnosti, preživeli. Oni potrebujejo trg," je povedal Vojko Čok s primorske gospodarske zbornice.

Seveda pa mora država ustvariti pogoje, da bodo lahko izvozniki uspešni, ne pa zaradi tega kaznovani. Izvozniki po Čokovem mnenju niso nikakršni mučeniki, saj morajo izvažati in za to potrebujejo ustrezno velik trg, domači je namreč za razvoj podjetja, uvajanje novih tehnologij, kakovostna delovna mesta in ustvarjanje dobička preprosto premajhen.

Med ukrepi, ki naj bi povečali izvoz, pa GZS uspešno izvaja program go-international Slovenija, ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa bo za programa spodbujanja internacionalizacije do leta 2020 s sofinanciranjem EU-ja izvoznim podjetjem namenilo 100 milijonov evrov.

Milan Trobič, Radio Slovenija