Med poslovodstvom Adrie Airways in zaposlenimi že dalj časa potekajo pogajanja o novi kolektivni pogodbi, vendar velja dogovor, da pogovorov ne komentirajo. Foto: BoBo
Med poslovodstvom Adrie Airways in zaposlenimi že dalj časa potekajo pogajanja o novi kolektivni pogodbi, vendar velja dogovor, da pogovorov ne komentirajo. Foto: BoBo

"V interesu obeh strani je, da rešimo odprta vprašanja, podrobnosti pogajanj pa ne komentiramo," so pojasnili v Adrii Airways. Med poslovodstvom in zaposlenimi sicer že dalj časa potekajo pogajanja o novi kolektivni pogodbi, vendar velja dogovor, da pogovorov ne komentirajo.

"Sindikati družbe so bili oktobra 2014 seznanjeni, da bo vodstvo podjetja, če nam ne uspe sprejeti ustreznih ukrepov za znižanje stroškov poslovanja do konca leta 2014, primorano odpovedati vse kolektivne pogodbe. Vsi sindikati so se do predloga uprave opredelili negativno, zato je vodstvo Adrie Airways, skladno z napovedmi v mesecu oktobru, na začetku leta 2015 odpovedalo vse kolektivne pogodbe v Adrii Airways. Odpovedni rok je začel veljati z zadnjim prevzemom priporočene pošte, 16. 1. 2015. Ker je odpovedni rok kolektivnih pogodb 4 mesece, skladno z zakonom pa je kolektivna pogodba veljavna še 1 leto po odpovedi," je rok prenehanja veljavnosti kolektivnih pogodb 16. 5. 2016, navajajo v Adrii Airways.

Polet Maribor-London ne bo odpovedan
Za 1. junij je napovedan tudi premierni let na Adrijini novi progi Maribor–London. Na Adrii Airways pravijo, da si prizadevajo, da stavke ne bi bilo, hkrati pa pridobivajo tudi pravno mnenje glede minimalnega dela med stavko. Če stavka bo, naj bi Adria vseeno opravila nekaj poletov, med katerimi je povezava Maribor-London prioritetna, tako da odpovedi omenjenega poleta po navedbah Adrie zagotovo ne bo.

Zaposleni podpirajo stavko
Napoved stavke ima večinsko podporo zaposlenih, ker delodajalec na številne kršitve, na katere delavci opozarjajo dalj časa, ne reagira in poslabšuje delovne razmere ob hkratnem pritisku za znižanje plač, je sporočila predsednica sindikata Združenja kabinskega osebja posadk letal Slovenije Gordana Boberič.

Med stavkovnimi zahtevami so izplačevanje plače v skladu z zakonom o delovnih razmerjih in kolektivno pogodbo, zagotovitev obveznega odmora članom kabinskega osebja, ureditev nadurnega dela, prenehanje dela na proste dni, prenehanje nezakonitega zaposlovanja za določen čas in izdelava programa obvladovanja utrujenosti letalske posadke.

Prav tako člani sindikata zahtevajo omogočanje letnega dopusta v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, sprejetje uravnoteženega plačnega modela in sklenitev kolektivne pogodbe.

Nezadovoljstvo tudi v Adrii Airways Tehnika
Nezadovoljni pa so tudi v družbi Adria Airways Tehnika, ki vzdržuje letala Adrie Airways. Predstavnik Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije Matej Jemec je pojasnil, da zahtevajo izplačilo nadur in da se jim plače skladno s pogodbo izplačujejo do 15. v mesecu. "Kršitev, da se plače izplačujejo v delih in prepozno, traja že več let," je izpostavil. Če do 31. maja vodstvo ne bo odpravilo kršitev, Jemec napoveduje nadaljnje korake. Med njimi ne izključuje možnosti stavke.

Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije je v preteklosti o kršitvah že večkrat obvestil družbo, vendar napredka niso dosegli. Zaposleni so po njegovem mnenju nezadovoljni, saj so v zadnjih mesecih trdo delali, družba je, kot so izvedeli iz medijev, lani pozitivno poslovala, sami pa še vedno ne dobivajo rednih izplačil plač.